Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Constantin MIHĂILESCU

CONSTANTIN MIHĂILESCU

Profesorul Constantin Mihăilescu s-a născut la data de 28 octombrie 1918, în comuna Lungani, judeţul Iaşi, unde şi-a petrecut copilăria şi a urmat şcoala elementară. Părinţii, tata notar şi mama casnică, oameni deosebiţi, au asigurat un cadru propice pentru educarea copilului în sensul exigenţei pentru lucrul bine făcut, pentru studiu şi pentru dragostea faţă de oameni.

A urmat Scoala Normală din Iaşi, pe care a absolvit-o cu rezultate deosebite după care a susţinut diferenţe, înscriindu-se la Liceul Internat „C.Negruzzi”.

Studiile superioare le-a început cu Facultatea de Chimie Industrială, din Iaşi, pe care a absolvit-o în anul 1943, urmată de Facultatea de Căi Ferate din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, cursuri fără frecvenţă, absolvită în anul 1948. În paralel a urmat cursurile Şcolii Superioare de Ofiţeri, după absolvire fiind repartizat la Găieşti, unde, în anul 1949 s-a căsătorit.

Doctoratul l-a susţinut în anul 1962 pe o temă deosebită în domeniul materialelor de construcţii.

Activitatea profesională, o începe ca ofiţer în cadrul Garnizoanei Găieşti, continuând din anul 1953 ca director al ICCF Iaşi. Din anul 1960 ocupă funcţia de director la Institutul Regional de Proiectare, transformat ulterior în DSAPC, iar mai apoi în ICPROM Iaşi.

Ca director (20 de ani), al celui mai important institut de proiectare din Moldova, a coordonat elaborarea proiectelor pentru toate marile obiective social-culturale (cvartale de locuinţe, Casa Tineretului din Iaşi, Casa Oamenilor de Ştiinţă din Iaşi, sediul Prefecturii Iaşi, Podul Tudor Vladimirescu etc.) din Iaşi şi din Moldova. A contribuit substanţial la sistematizarea Iaşului şi a majorităţii oraşelor din Moldova.

A format un număr important de proiectanţi de mare clasă, care au continuat şi continuă opera începută de profesorul Constantin Mihăilescu, transmiţându-le din dragostea lui pentru meserie, pentru oameni, pentru viaţă, pentru frumos.

În paralel cu activitatea de conducere a Institutului de Proiectare Iaşi profesorul Constantin Mihăilescu desfăşoară şi o activitate susţinută ca profesor asociat la Facultatera de Construcţii din Iaşi, unde susţine cursuri şi aplicaţii în domeniul managementului în construcţii.

Din anul 1980 îşi transferă toată activitatea de la ICPROM Iaşi la Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Construcţii, Catedra de Organizare şi conducere, dedicându-se activităţii didactice, care îmbracă multiple aspecte. Printre preocupările sale se înscrie şi conducerea de doctorat, sub îndrumarea sa elaborându-se valoroase teze de doctorat.

Dedicat total meseriei, dotat cu aptitudini deosebite de proiectant, cercetător şi dascăl, profesorul Constantin Mihăilescu a adus contribuţii importante prin numeroasele lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate, manuale universitare, după care s-au pregătit generaţii de studenţi.

La stingerea sa din viaţă în 18 mai 1989, a lăsat un gol imens, dar şi amintirea unui OM şi profesor deosebit.

Colectivul disciplinei de Organizare