Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Constantin LEONTE

CONSTANTIN LEONTE

Profesorul doctor inginer Constantin Leonte s-a născut la 22 februarie 1930.

A absolvit cursurile Facultăţii de Construcţii în anul 1953 şi tot de atunci a intrat ca preparator la Facultatea de Construcţii. Parcurge toate gradele didactice de asistent, şef lucrări, conferenţiar, profesor şi după ieşirea la pensie, din 2000 devine profesor consultant.

A devenit doctor inginer în anul 1977.

A predat mai multe discipline: Beton armat şi precomprimat, Construcţii din beton armat, Rezistenţa materialelor, Statica construcţiilor, Teoria elasticităţii, Plăci curbe subţiri.

Din anul 1990 devine conducător de doctorat.

Având o pregătire teoretică excepţională, pe care de altfel a utilizat-o în numeroasele studii şi cercetări experimentale profesorul Constantin Leonte a contribuit la aprofundarea calculelor elementelor de beton armat şi precomprimat (compresiune excentrică, forţă tăietoare etc.).

Profesorul Constantin Leonte rămâne în inimile colegilor şi studenţilor ca un mentor, teoretician desăvârşit al betonului armat şi precomprimat, model de profesionalism şi seriozitate.

 

Prof.univ.dr.ing. Marinela Bărbuţă