Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Constantin HUIU

CONSTANTIN HUIU

Între numele de prestigiu ale învăţământului superior tehnic din Iaşi se înscrie şi cel al prof. univ. dr. ing. Constantin Huiu, născut la 16 august 1923, în comuna Pietrari din judeţul Dîmboviţa. A urmat patru clase de liceu industrial la Tîrgovişte după care, în 1938 s-a angajat ca desenator tehnic la Arsenalul armatei din acelaşi oraş. Între 1939 şi 1945 urmează Şcoala medie tehnică de aeronautică din Mediaş, pe care o absolvă cu diploma de submaistru militar, specialitatea electricitate şi aparate de bord.

În 1946 devine student al Facultăţii de mecanică de la Institutul politehnic din Iaşi, iar în 1950 obţine diploma de inginer în specialitatea: motoare cu combustie internă. În toamna aceluiaşi an este numit preparator la Catedra de organe de maşini din cadrul Institutul politehnic Iaşi, pentru ca apoi să devină asistent. A fost avansat în 1951 şef de lucrări la Catedra de geometrie descriptivă şi desen, funcţie pe care o îndeplineşte până în 1970, când este titularizat pe post de conferenţiar. Din anul 1973 este numit şeful Catedrei de geometrie descriptivă şi desen, iar în 1975 este titularizat profesor.

Din anul 1951 şi până în 1977 a predat cursul de desen tehnic la Facultatea de chimie industrială şi Facultatea de electrotehnică şi cursul de geometrie descriptivă şi desen la secţia Îmbunătăţiri funciare din cadrul Facultăţii de hidrotehnică.

În sprijinul procesului de învăţământ, a publicat un Curs de desen tehnic industrial (1963) şi mai multe culegeri de probleme de geometrie descriptivă. Ca şef al Catedrei de geometrie descriptivă şi desen de la Institutul politehnic Iaşi, Constantin Huiu a contribuit la îmbogăţirea bazei materiale a catedrei, a antrenat colectivul în activitatea ştiinţifică şi didactică, ridicând nivelul calitativ al procesului instructiv-educativ.

A ocupat funcţia de prodecan al Facultăţii de electrotehnică în perioada 1972 -1974.

Activitatea sa ştiinţifică, concretizată în peste 40 de lucrări, a fost orientată în două direcţii şi anume: elaborarea de cursuri, manuale şi culegeri din domeniul disciplinelor grafice şi cercetări cu caracter fundamental şi aplicativ, în domeniul geometriei descriptive. Preocupările sale ştiinţifice au fost legate de elaborarea unor metode grafo-analitice de studiu a cinematicii corpului rigid. Contribuţiile aduse în acest domeniu au făcut şi obiectul tezei sale de doctorat, susţinută în 1971, la Iaşi.

Dintre lucrările ştiinţifice publicate, menţionăm: Asupra bazelor unei geometrii reprezentative plan-axiale (1962), O nouă metodă grafică de rezolvare a problemelor metrice(1962), Secţiuni plane şi intersecţii de corpuri în geometria reprezentativă plan-axială(1963), Suprafeţe topografice în geometria reprezentativă plan-axială (1965).

Paralel cu activitatea didactico-ştiinţifică, Constantin Huiu a desfăşurat o bogată muncă pe tărâm social şi politic.

După 27 de ani puşi în slujba învăţământului tehnic superior ieşean, Constantin Huiu a decedat, în plină putere de muncă, la 15 noiembrie 1977, în Iaşi.

Conf.dr.ing. Leonard Cuţu