Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Constantin ANTON

CONSTANTIN ANTON

Profesorul Constantin Anton s-a născut în oraşul Iaşi, la 7 octombrie 1926. A urmat cursurile Facultăţii de Construcţii a Institutului Politehnic Iaşi (astăzi Universitatea Tehnică Gh. Asachi) obţinând titlul de inginer constructor în anul 1951.

In anul 1969 obţine titlul de doctor inginer în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul:„Contribuţii privind îmbunătăţirea metodelor de cercetare a unor caracteristici ale pamânturilor şi straturilor rutiere cu aşutorul unei instalaţii care produce încărcări repetate cu parametri variabili”, sub îndrumarea profesorului universitar emerit Dimitrie Atanasiu.

După absolvirea facultăţii se angajează la una din cele mai reputate întreprinderi şi cu veche tradiţie în construcţia de căi ferate, I.C.C.F. Iaşi, în care activează ca şef de şantier, şef de complex de şantiere şi de inginer şef al întreprinderii până în anul 1963. În această perioadă conduce şi coordonează executarea unor importante lucrări contribuind la refacerea, definitivarea şi modernizarea reţelei de căi ferate şi drumuri din Moldova, precum şi a lucrărilor de artă aferente acestora.

În perioada 1963 – 1965 a contribuit în calitate de vice primar al oraşului Iaşi la amplul program de constructie de locuinţe şi a infrastructurii necesare dezvoltării zonei industriale a oraşului Iaşi, pentru această activitate fiind decorat cu ordinul muncii.

Din din anul 1961, in paralel cu activitatea in producţie desfăşoară şi activităţi didactice, prin cumul, la Facultatea de Construcţii din Iaşi. In anul 1965 devine şef de lucrări titular şi trece cu norma întreaga în învăţământ la Universitatea Tehnică Gh. Asachi unde va activa pâna la pensionare (1998) şi in continuare ca profesor consultant.

În calitate de Şef de lucrări, Conferenţiar şi Profesor (din anul 1977) are contribuţii notabile la dezvoltarea învăţământului tehnic ieşean, prin completarea secţiei de drumuri şi poduri existentă cu un nou grup de discipline referitoare la proiectarea, construcţia şi întreţinerea de căi ferate. Pentru pregătirea în noua secţie de căi ferate, drumuri şi poduri a specialiştilor necesari acestor domenii de activitate s-a preocupat şi implicat direct la dezvoltarea întregii baze materiale didactice şi de cercetare constând din realizarea construcţiei necesare activităţii catedrei de căi de comunicaţie şi fundaţii, prin iniţierea şi organizarea a 2 laboratoare didactice şi de cercetare în domeniul căilor ferate. A fost titular al disciplinelor Proiectarea, construcţia şi întreţinerea căii ferate şi Căi ferate pentru viteze mari. A elaborat şi publicat în Editura I.P.Iasi cursurile necesare pregătirii specialiştilor la disciplina de căi ferate: Bazele proiectării căilor ferate (1971), Căi ferate, studiul traseelor de cale ferată (1972), Suprastructura căii ferate (1974), precum şi Indrumătoare de laborator în specialitatea căi ferate. In anul 1976 a urmat o specializare de 6 luni în domeniul proiectării, construcţiei şi întreţinerii căii ferate la Universităţile Tehnice din Viena şi Munhen.

In anul 1990 a dobândit calitatea de conducător de doctorat şi a îndrumat 10 doctoranzi din ţară şi străinătate pentru elaborarea tezelor cu tematica de căi ferate.

Activitatea didactică este dublată de o intensă activitate ştiinţifică şi de cercetare în domeniile: Stabilitatea căii, cu şini sudate, Optimizarea structurilor de cale ferată. Această activitate s-a concretizat în publicarea a peste 80 de lucrări şi articole ştiinţifice, precum şi prin gândirea, proiectarea şi realizarea pe bază de brevete de invenţie a 2 instalaţii de cercetare la scară naturală geometrică şi mecanică a infrastructurii si suprastructurii căilor ferate şi drumurilor.

O recunoaştere a activităţii o constituie nominalizarea în catalogul Who’s who în WESTERN EUROPE, EUR 1A&A, precum şi invitarea ca expert în una din comisiile Congresului S.U.A.

Profesorul Constantin Anton s-a stins din viaţă la 14 octombrie 2012. De-a lungul activitaţii el a considerat că una din cele mai importante realizări ale sale este pregătirea inginerilor în specialitatea căi ferate care prin activităţile lor au dovedit o foarte bună pregătire. Scoala de căi ferate creata de domnia sa la Facultatea de Construţii a asigurat pregătirea specialistilor in domeniul întreţinerii căii ferate care activează pe întreg teritoriul ţării şi care ii poarta o profundă recunoştinţă şi îi omagiază memoria.