Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Chimon CAPATU

CHIMON CAPATU

S-a născut pe data de 9 ianuarie 1927 în comuna Slobozia-Ciorăşti, judeţul Vrancea. Urmează cursurile liceului "Unirea" din Focşani, după care în anul 1950 absolvă cursurile Facultăţii de Construcţii din cadrul Institutului Politehnic Timişoara. Chiar de la terminarea facultăţii, debutează în cariera didactică, ocupând funcţia de asistent universitar la Facultatea de Construcţii a Institutului Politehnic din Iaşi.

Spirit activ şi dinamic, dotat cu calităţi ştiinţifice şi tehnice, dedicat până la sacrificiu activităţii didactice, profesorul Chimon Capatu susţine o activitate prodigioasă. Parcurge rând pe rând toate treptele afirmării profesionale, de la asistent universitar (între anii 1950-1957), şef de lucrări (1957-1971), conferenţiar (1971-1976), desăvârşindu-şi cariera universitară, timp de 19 ani, în care a fost profesor universitar. Apreciat de colegi şi de colectivul de cadre didactice ca un foarte bun organizator, între anii 1976-1985, respectiv 1990-1992, deţine funcţia de şef de catedră, iar în anul 1990, ca o recunoaştere a maturităţii şi desăvârşirii profesionale, când în afară de a instrui poate să şi dăruiască, devine conducător ştiinţific de doctorat în specialitatea "Căi de comunicaţii, poduri şi tunele".

Pe parcursul a 45 de ani, profesorul Chimon Capatu s-a dedicat şcolii şi ştiinţei. Patruzeci şi cinci de promoţii de studenţi şi o pleiadă de ingineri constructori păstrează şi astăzi, în spiritul şi inima lor, scânteia, fragmentul de graţie divină, dăruită cu nobleţe de către distinsul lor profesor.

Cele trei cărţi de specialitate publicate ca singur autor în edituri centrale consacrate, cele patru cursuri publicate în edituri locale, opt brevete de invenţii şi inovaţii, peste 140 lucrări ştiinţifice publicate în reviste tehnice de specialitate în ţară şi străinătate, constituie tot atâtea puncte de referinţă care definesc prodigioasa activitate ştiinţifică a celui ce a condus destinele şcolii de poduri de la Iaşi, începând cu anul 1972.

Participarea la congresele internaţionale de la Leipzig şi Stuttgart, cursurile şi conferinţele susţinute cu ocazia specializărilor efectuate la Dresda, München şi Stuttgart, permit pe lângă stabilirea unor strânse relaţii profesionale cu personalităţi ale şcolii de poduri din Germania şi afirmarea peste hotare a înaltei pregătiri ştiinţifice a profesorului Chimon Capatu. Cunoaşterea la perfecţie a limbilor germană, franceză şi engleză, oferă posibilitatea unor intense colaborări şi participări internaţionale în domeniul tehnico-ştiinţific.

Contribuţiile marcante aduse în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice, dintre care cităm selectiv câteva dintre lucrări: "Noi tipuri de infrastructuri şi suprastructuri de poduri de mare eficienţă tehnică", "Studiul suprastructurii podurilor la acţiuni dinamice", "Diagnosticarea, repararea şi consolidarea podurilor cu durată mare de serviciu", întregesc statutul de personalitate ştiinţifică de prestigiu a profesorului doctor inginer Chimon Capatu.

Ancorat în permanenţă în prezent, cu o viziune clară şi precisă a ansamblului în perspectivă, activitatea didactică şi tehnico-ştiinţifică a profesorului Chimon Capatu a fost omagiată atât pe plan naţional, prin numeroase ordine şi diplome, cat şi pe plan internaţional, din partea Internaţional Biographical Center-Cambridge, Marea Britanie. Calitatea de expert tehnic atestat în domeniile "Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv seismice" şi "Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice", ca şi cea de expert tehnic UNESCO, constituie confirmări şi aprecieri naţionale şi internaţionale ale înaltei pregătiri profesionale, contribuind la definirea unui statut nou al inginerului constructor din România modernă.

Cercetătorul şi profesorul Chimon Capatu, pragmatic şi perseverent, a fost dublat în permanenţă de omul Chimon Capatu, spirit blând şi atent, fin cunoscător al psihologiei umane, pentru care dragostea familiei crea o oază de linişte şi de reculegere. Cine avea şansa de a fi admis dincolo de carapacea prestanţei impuse de vârsta şi experienţa omului Chimon Capatu, întâlnea un spirit matur, pregătit în permanenţă să comunice şi să dăruiască clipe de experienţă de viaţă. Bun cunoscător al istoriei neamului nostru, trăind cu intensitate momentul, a fost un analist fin al realităţii, surprinzând deseori prin claritatea şi precizia ideilor expuse.

La 6 iulie 1995 a dispărut dintre noi, fulgerător şi tragic, iar noi cei care l-am cunoscut avem obligaţia de onoare de a aduce un respectuos omagiu profesorului doctor inginer Chimon Capatu, cel care a deschis noi valenţe în dezvoltarea şcolii ieşene de poduri, înclinându-ne cu respect în faţa personalităţii sale şi a sufletului său nobil.

În memoria sa, laboratorul în care timp de peste 20 de ani a şlefuit spiritele şi a cizelat personalitatea a generaţii şi generaţii de ingineri - creatori de lucrări de artă, poartă numele distinsului profesor doctor inginer Chimon Capatu. În acest laborator, chipul magistrului veghează în permanenţă flacăra veşnic vie a dorinţei de cunoaştere şi perfecţionare pe care a ştiut să o dăruiască discipolilor săi.

Pentru noi cei care am rămas, discipolii săi, activitatea noastră didactică şi ştiinţifică va fi în permanenţă închinată spiritului luminat al celui care a fost, este şi va fi pentru totdeauna profesorul doctor inginer Chimon Capatu, personalitate a şcolii româneşti de poduri.

Prof.univ.dr.ing. Constantin Jantea