Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Aurel CUCIUREANU

AUREL CUCIUREANU

Conf. univ.dr.ing.Aurel Cuciureanu s-a născut la data de 9 noiembrie 1942 în localitatea Vârfu Câmpului, jud. Botoşani.

A urmat cursurile Facultăţii de Construcţii din Iaşi secţia DP şi a absolvit în anul 1963. A fost şef de laborator între anii 1963-1964, iar din anul 1964 a început activitatea didactică, mai întâi ca asistent suplinitor (1964-1969), asistent titular (1969-1971), şef lucrări (1971-1993), conferenţiar din 1993 până la ieşirea la pensie.

În anul 1991 şi-a susţinut teza de doctorat având ca temă precomprimarea planşeelor pentru clădiri de locuit cu panouri mai.

Activitatea profesională a conferenţiarului Aurel Cuciureanu s-a desfăşurat în domeniul executării şi experimentării diferitelor prototipuri de elemente prefabricate. Activitatea de cercetare s-a axat pe metode de precomprimare pentru diferite construcţii din Iaşi şi din ţară (săli de sport, cinematografe, poduri, etc.), pe studierea betoanelor fibrate în îmbinări grindă-stâlp. Sub îndrumarea conferenţiarului Aurel Cuciureanu au fost proiectate numeroase structuri din beton armat şi beton precomprimat Halele BMT, DCFG, CMC, Fac. de Electrotehnică, Staţia de cercetări rutiere etc.), au fost efectuate expertize şi consolidări la diferite construcţii din beton armat, cărămidă, fiind elaborate proiecte de consolidare, cu asistenţă tehnică pe şantier (Liceul C. Negruzzi, reprezentanţa Ford Iaşi etc.).

Activitatea didactică şi de cercetare s-a concretizat în numeroasele publicaţii: peste 80 de lucrări ştiinţifice, manuale şi îndrumătoare, brevete de invenţie. A fost membru fondator al AICPS, membru SIAC, AICR, membru fondator al Societăţii Academice Teiu Botez, membru al Comitetelor de redacţie Lumea podurilor şi Intersecţii.

A predat la Facultatea de Construcţii cu multă dăruire şi respect faţă de studenţi. A fost un cadru didactic cu o pregătire profesională de excepţie şi o capacitate de muncă uluitoare, un perfecţionist al teoriei şi practicii. Calităţilor profesionale trebuie adăugate şi cele legate de omul Aurel Cuciureanu. Un foarte bun şi sufletist coleg, un tată deosebit pentru cei trei copii pe care i-a crescut alături de soţia sa, un exemplu pentru toţi colegii şi prietenii.

A plecat în lumea celor drepţi mult prea repede, în plină putere de muncă.

Conferenţiar univ. dr. ing. Aurel Cuciureanu a fost emblema profesorului de prestigiu şi a cercetătorului de vârf , recunoscut atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Conferenţiar Aurel Cuciureanu rămâne în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut ca un exemplu de dăruire pentru tot ceea ce înseamnă profesia de cadru didactic şi de cercetător.

Prof.univ.dr.ing. Marinela Bărbuţă