Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Anatolie MIHUL

ANATOLIE MIHUL

Profesorul doctor inginer Anatolie Mihul s-a născut la 15 octombrie 1923 în Basarabia, la Bălţi, într-o familie de intelectuali. După liceul pe care l-a absolvit la Bălţi a urmat cursurile Facultăţii de Construcţii pe care a absolvit-o la Iaşi, în anul 1947, cu Magna cum Laudae. În anul 1972 i s-a conferit titlul ştiinţific de Doctor, iar din 1990, până la dispariţia sa din viaţă a fost profesor consultant la Catedra de Beton pe care a înfiinţat-o şi căreia i s-a dăruit cu toată priceperea şi pasiunea.

În cei 45 de ani a desfăşurat o activitate complexă: didactică, de cercetare, proiectare, expertizare, asistenţă tehnică, elaborând totodată soluţii ingenioase aplicate în execuţie. La stingerea sa din viaţă, un coleg – inginer constructor cunoscut – inginer Marin Gheorghe Nicolae se adresa marelui dispărut cu aceste cuvinte de neuitat: “aţi fost născut pentru construcţii şi făcut pentru beton”.

Din anul 1948 a slujit şcolii de beton din Iaşi, reuşind închegarea unui colectiv care a dat ţării promoţii de ingineri dedicaţi cu trup şi suflet meseriei alese. Urmare dragostei cu care i-a înconjurat pe studenţi a fost la rândul său răsplătit, de multe ori, cu aceleaşi frumoase sentimente, păstrându-şi până aproape de retragerea sa definitivă o simpatie adâncă a celor care-l ascultau, îl întrebau, cu care soluţiona problemele tehnice sau cărora, în momentele de zăbavă, le mărturisea dorinţa de a scrie poveşti pentru copii.

Şi-a dedicat întreaga viaţă muncii; stau mărturie cele peste 400 de lucrări elaborate, publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, precum şi în volumele Congreselor Naţionale ori Internaţionale la care a participat (SUA, Cehoslovacia, Rusia, Israel, Italia), 17 manuale, cursuri, îndrumătoare, brevete, invenţii; participări active în cadrul comisiilor de specialitate organizate de MLPAT, IPCT, IPIU, pentru atestarea inginerilor constructori ca experţi, verificatori de proiecte, ori pentru realizarea unor proiecte tip.

La realizarea spaţiilor didactice şi de cercetare a Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură din Iaşi, cu sediul în strada Lascăr Catargi, a standului de încercări din corpul B, a laboratoarelor de încercări din zona Podu Roş, profesorul MIHUL a avut o contribuţie remarcabilă, prin conceperea, proiectarea şi execuţia acestora.

Personalitate complexă, profesorul Anatolie Mihul a dezvoltat o serie de direcţii prioritare, în calculul elementelor şi structurilor din beton armat şi precomprimat:

  • dirijarea tensiunilor iniţiale pentru utilizarea la nivel superior a caracteristicilor mecanice ale betonului şi armăturii;
  • cercetări ale structurii betonului, teorii de rupere, fibrare, autoprecomprimare, precomprimare pluridirecţională, tensionarea cu trasee poligonale etc.;
  • concepţia, calculul şi particularităţile de comportare a structurilor spaţiale de mari deschideri, studii pe modele, tehnologii moderne de realizare, liftarea construcţiilor;
  • industrializarea structurilor în cadre, prefabricarea integrală, îmbinări cu şi fără tensiuni iniţiale, îmbinări cu continuitate totală, industrializarea rezervoarelor din elemente spaţiale precomprimate;
  • industrializarea lucrărilor din cilul zero (piloţi scurţi, elicoidali, înşurubaţi);
  • construcţii antiseismice cu nivel sporit de asigurare;
  • durabilitatea construcţiilor;
  • reabilitarea construcţiilor degradate etc.

În aceste din urmă direcţii este un veritabil deschizător de drumuri, preocupările în acest domeniu ilustrându-se în Conferinţa Naţională de Betoane, cu participare internaţională, organizată la Iaşi încă din anul 1984.

Noutatea diferitelor studii întreprinse a fost confirmată prin brevete de invenţii (18) şi inovaţii (30) conferite autorului lor. A fost răsplătit şi cu Medalia Muncii clasa III.

Profesorul doctor inginer ANATOLIE MIHUL a răspuns, cu prisosinţă, cerinţelor timpului său, activitatea sa a servit atât marilor şantiere ale ţării, institutelor de cercetare şi proiectare cât şi şcolii. Specialistul recunoscut pe plan naţional şi internaţional era caracterizat întotdeauna prin inventivitate şi intuiţie, curaj în aplicarea unor procedee şi soluţii noi, prin diversitatea preocupărilor, a simţului deosebit al perspectivei de viitor etc.

Câteva din multiplele sale realizări stau mărturie: sala de sport Bacău,(48x45 m), cu acoperiş cutat precomprimat suspendat în zona centrală de un arc cu deschiderea de 80 m; bazinul de înot Bacău (80x80 m), cu acoperiş suspendat pe două arce înclinate; copertină stadion Emil Alexandrescu Iaşi din conoizi; turnul de marcaj al aceluiaşi stadion, realizat din inele prefabricate asamblate prin precomprimare; copertina tribunei stadionului din Brăila, din cadre precomprimate integral prefabricate; copertina tribunei stadionului P. Neamţ; săli de sport cu sisteme cutate la Oneşti şi P. Neamţ; sala de sport a Universităţii Agronomice Iaşi realizată din cadre precomprimate cu riglă curbă; cinematograful Copou cu acoperiş liftat; construcţii industriale, pe platformele Iaşi, Bacău, Roman, Suceava. Un loc aparte îl ocupă multitudinea experimentărilor realizate pe elemente amplasate pe platformele industriei chimice, pentru studiul coroziunii şi a soluţiilor de consolidare.

Filele calendarului trec una câte una, iar timpul aşterne peste toţi şi toate un văl de uitare; cu siguranţă, însă, absolvenţii Facultăţii de Construcţii din Iaşi, alături de familia sa pe care a iubit-o şi a susţinut-o continuu, poartă într-un colţ de inimă ceva din demnitatea, curajul şi pasiunea Profesorului Anatolie Mihul. Este mesajul cel mai de preţ al unui Om, specialist şi cadru didactic aparţinând “Generaţiei de Aur” a Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură din Iaşi.

Alături de alţi reprezentanţi ai Elitei Ştiinţei Construcţiilor din ţară, profesorul MIHUL îşi păstrează locul său neştirbit, iar geniul său a rămas înscris în generaţiile care-i poartă scânteia, în structurile care-i poartă amintirile, în inima celor care l-au stimat şi iubit.

Prof.univ.dr.ing. Smaranda Doina Nour