Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Alexandru NEGOIŢĂ

ALEXANDRU NEGOIŢĂ

Profesorul doctor docent inginer Alexandru Negoiţă face parte din pleiada celor mai distinşi şi de elită reprezentanţi ai şcolii româneşti de construcţii. Întreaga sa activitate a fost consacrată promovării şi dezvoltării învăţământului tehnic universitar de construcţii, atât în calitate de dascăl strălucit al multor generaţii de ingineri, cât şi ca iniţiator al unor importante domenii de cercetare fundamentală şi de interes practic, constituind un model demn de urmat pentru tineret, în plan general uman şi ştiinţific.

Profesorul Alexandru Negoiţă s-a născut în comuna Ciurea din judeţul Iaşi la 19 iunie 1916 în familia profesorului preot Ioan Negoiţă. A urmat cursurile Liceului Naţional din Iaşi pe care l-a absolvit în anul 1934. Apoi a urmat cursurile Facultăţii de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti, absolvind în anul 1940.

A lucrat timp de 12 ani în unităţi de proiectare şi execuţie şi 26 ani în cercetare, ocupând succesiv funcţiile de cercetător ştiinţific, şef de secţie, inginer şef, director ştiinţific şi director general al Institutului de Cercetări în Construcţii, având merite deosebite în crearea, organizarea şi dezvoltarea filialelor regionale de cercetare în domeniul construcţiilor.

La începutul activităţii sale, timp de 12 ani, inginerul Alexandru Negoiţă a lucrat nemijlocit în proiectarea şi executarea unor construcţii civile şi industriale de înaltă tehnicitate, ca: blocuri multi-etajate, pânze subţiri, hale industriale, buncăre, silozuri, poduri, coşuri de fum etc.

A avut un rol deosebit la realizarea unor construcţii reprezentative, printre care: actuala Casă a Presei Libere, Teatrul de Operă şi Balet din Bucureşti, Complexul Sportiv din Poiana Braşov şi altele. În 1950 a fost însărcinat cu înfiinţarea şi organizarea primului institut de cercetări în construcţii din ţara noastră, I.C.S.C., devenit ulterior INCERC, susţinând şi organizând totodată înfiinţarea în anii 1955-56 a filialelor din Timişoara şi Iaşi, în strânsă colaborare cu facultăţile de construcţii din aceste centre universitare.

Din anul 1952 profesorul Negoiţă a activat în învăţământul superior de construcţii, iniţial ca profesor asociat, iar din 1961 ca profesor atestat la Facultatea de Construcţii din Cluj, timp de 8 ani fiind şi decan al acestei facultăţi.

Din anul 1971 a funcţionat ca profesor la Facultatea de Construcţii şi Arhitectură a Universităţii Tehnice Gh. Asachi din Iaşi, între anii 1971-1982 fiind şef al Catedrei de Mecanica Construcţiilor.

Profesorul Alexandru Negoiţă a predat cu deosebit talent pedagogic cursuri de Clădiri civile şi industriale, Rezistenţa materialelor, Inginerie seismică şi Istoria tehnicii construcţiilor la secţiile de ingineri şi subingineri, Teoria structurilor la secţia de Arhitectură, cât şi în cadrul cursurilor postuniversitare. A fost unul dintre promotorii introducerii disciplinei de Inginerie seismică în planurile de învăţământ ale facultăţilor de construcţii după cutremurul din martie 1977.

În activitatea didactică desfăşurată, profesorul Alexandru Negoiţă a fost un model de măiestrie pedagogică rezultat al îmbinării cunoştinţelor sale la cel mai înalt nivel în domeniul Teoriei Structurilor cu experienţa obţinută în activitatea de cercetare, proiectare şi execuţie. A editat numeroase manuale didactice şi tratate în domeniul clădirilor civile, al materialelor de construcţii şi al ingineriei seismice, lucrarea “Aplicaţii ale ingineriei seismice” fiind distinsă în anul 1990 cu premiul “Anghel Saligny” al Academiei Române.

Activitatea laborioasă de cercetare ştiinţifică a prof. Alexandru Negoiţă a cuprins domenii multiple şi s-a materializat în peste 300 de lucrări publicate în ţară şi peste hotare şi în circa 200 contracte de cercetare. A participat la numeroase manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate (Algeria, Franţa, Malaiezia, Anglia, Grecia, Bulgaria etc.), la unele din acestea fiind iniţiator şi organizator.

După 1990 a fost atestat ca verificator de proiecte şi expert tehnic în construcţii. Ca o recunoaştere a activităţii şi meritelor sale, a fost ales membru sau preşedinte al unor comisii şi organisme ştiinţifice naţionale şi internaţionale ca : CEB-CIB, ARIS, AICPS, AGIR, FIP, RILEM.

Între anii 1983-1984 a organizat cursuri postuniversitare şi a participat în fruntea unui grup de cadre didactice de la Facultăţile de Construcţii din Iaşi, Cluj şi de la Institutul de Construcţii Bucureşti la activitatea de asistenţă tehnică din Algeria în domeniul Ingineriei Seismice, activând în continuare timp de doi ani ca profesor asociat la Facultatea de Construcţii din ORAN, Algeria.

Doctoratul l-a susţinut în anul 1971 sub îndrumarea eminentului profesor şi academician Ştefan Bălan. În anul 1975 i s-a decernat titlul ştiinţific de doctor docent. În anul 1997 i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj.

Începând cu anul 1965, în calitate de conducător de doctorat în domeniile “Construcţii Civile” şi “Inginerie Seismică”, a contribuit la obţinerea titlului de doctor inginer de către un număr de peste 65 cadre didactice şi specialişti din cercetare, proiectare şi execuţie, coordonând astfel elaborarea unor lucrări de înalt nivel ştiinţific cu contribuţii importante în domeniul "Construcţii".

A fost membru al comisiei superioare pentru diplome şi titluri a Ministerului Educaţiei Naţionale.

A decedat la 7 mai 1998.

Profesorul Alexandru Negoiţă a fost un om de aleasă nobleţe sufletească, dăruit profesiei de dascăl şi om de ştiinţă, receptiv la sugestiile membrilor colectivelor pe care le-a coordonat, fiind în permanenţă un model pentru colaboratorii mai tineri care au avut în persoana sa un susţinător dinamic, optimist şi încrezător în viaţă.

Prof.univ.dr.ing. Lucian Strat