Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Departamentul de Mecanica Structurilor

Departamentul de Mecanica Structurilor

Disciplinele privind calculul construcţiilor au format, începând din 1943, o catedră separată denumită Catedra de Statică şi Rezistenţă. În prezent departamentul poartă numele de Mecanica Structurilor. Rolul departamentului este de a asigura competenţe în următoarele domenii în cadrul programului de licenţă şi de masterat: utilizarea calculatoarelor şi a programelor de proiectare a structurilor, modelarea fizică şi matematică a sistemelor structurale, determinarea stării de eforturi şi deformaţii Corp MS pentru elemente şi structuri, folosirea tehnicilor experimentale şi a programelor de calcul pentru simularea acţiunilor şi a comportării elementelor şi/sau structurilor, cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de reabilitare a structurilor existente pentru construcţii civile, industriale şi agricole şi evaluarea nivelului de siguranţă structural.

Departamentul grupează următoarele discipline:

Cadrele didactice, specialişti recunoscuţi atât în România cât şi în străinătate desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii, Facultăţii de Hidrotehnică, London City University. Conducătorii de doctorat contribuie la ridicarea nivelului de performanţă ştiinţifică a numeroşi ingineri şi arhitecţi. Membrii departamentului fac parte din CCIC - Centrul de Cercetare în Inginerie Civilă, centru de cercetare de tip B, acreditat CNCSIS.

Platforma seismică Laborator de calcul

Cercetările desfăşurate în decursul anilor au avut în vedere urm[toarele domenii: analiza experimentală pe modele cu ajutorul fotoelasticimetriei şi holografiei, interacţiunea statică şi dinamică dintre structură, infrastructură şi terenul de fundare, dezvoltarea unor metode noi de calcul şi a unor procedee simplificatoare de calcul, dezvoltarea unor programe de calcul, calculul şi analiza comportării structurilor în domeniul postelastic, identificarea analitică şi experimentală a sistemelor dinamice, concepţia, calculul şi conformarea seismică a structurilor pentru diverse categorii de construcţii şi echipamente, concepţia şi conformarea seismică a structurilor izolate seismic, studii experimentale pe elemente şi structuri, încercarea construcţiilor la acţiuni statice, dinamice şi seismice.

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.ms@tuiasi.ro

Director departament
şef lucr. dr. ing. Ionuţ-Ovidiu TOMA int. 1455, e-mail: ionut.ovidiu.toma@tuiasi.ro
Membri departament
prof. univ. dr. ing. Dan DIACONU-ŞOTROPA int. 1422, e-mail: dan.diaconu-sotropa@tuiasi.ro, web
prof. univ. dr. ing. Fideliu PĂULEŢ-CRĂINICEANU int. 1488, e-mail: fideliu.paulet-crainiceanu@tuiasi.ro, web
conf. univ. dr. ing. Mihai VRABIE int. 1499, e-mail: mihai.vrabie@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Vasile MURĂRAŞU int. 1418, e-mail: vasile.murarasu@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Mihaela IBĂNESCU int. 1418, e-mail: mihaela.ibanescu@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Cristian PASTIA int. 1462, e-mail: cristian.pastia@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Octavian-Victor ROŞCA int. 1408, e-mail: octavian.victor.rosca@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Violeta-Elena CHIŢAN int. 1405, e-mail: violeta.chitan@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Septimiu-George LUCA int. 1462, e-mail: septimiu-george.luca@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Vitalie FLOREA int. 1408, e-mail: vitalie.florea@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Oana-Mihaela BANU int. 1442, e-mail: oana.banu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. George ŢĂRANU int. 1455, e-mail: george.taranu@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Mihaela MOVILĂ int. 1444, e-mail: mihaela.movila@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ioana OLTEANU-DONȚOV int. 1444, e-mail: ioana.olteanu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Sergiu-Andrei BĂETU int. 1401, e-mail: sergiubaetu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Vasile-Mircea VENGHIAC int. 1487, e-mail: mircea.venghiac@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Gabriela COVATARIU int. 1405, e-mail: gabriela.covatariu@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Cerasela-Panseluţa OLARIU int. 1487, e-mail: cerasela.olariu@tuiasi.ro
ing. Bogdan-Silvian IONESCU int. 1440, e-mail: bogdan.ionescu@tuiasi.ro
ing. Maria-Nicoleta PEŞEHONOV int. 1447, e-mail: nicoleta@tuiasi.ro
Cadre didactice asociate
prof. univ. em. dr. ing. Ioan-Petru CIONGRADI int. 1442, e-mail: ciongrad@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Dan PRECUPANU int. 1499, e-mail: precupan@tuiasi.ro
prof. univ. em. dr. ing. Constantin IONESCU int. 1461, e-mail: cionescu@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Gabriela-Maria ATANASIU int. 1417, e-mail: gabriela-maria.atanasiu@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Doina ŞTEFAN int. 1405, e-mail: doina.stefan@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Felix SCHARF int. 1401, e-mail: felix.scharf@yahoo.com
prof. univ. em. dr. ing. Mihai BUDESCU int. 1442, e-mail: mbudescu@tuiasi.ro