Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Departamentul de Ingineria Instalațiilor

Departamentul de Ingineria Instalațiilor

Departamentul Ingineria Instalaţiilor a luat fiinţă la Iaşi în anul universitar 1972-1973, în cadrul Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic "Gh. Asachi" Iaşi. În anul universitar 1977-1978 secţia trece la Facultatea de Construcţii, având ca profil pregătirea de ingineri cursuri de zi şi subingineri cursuri serale, iar din anul universitar 1980-1981 şi ingineri la cursuri serale. Corp II În lunile februarie-martie 1990 s-a înfiinţat Catedra de Instalaţii pentru Construcţii.

Specializarea Ingineria Instalaţiilor pregăteşte specialişti în proiectarea, cercetarea, execuţia sau exploatarea instalaţiilor funcţionale din clădiri : încălzire, ventilare şi climatizare, sanitare şi de gaze, frigorifice, electrice de forţă şi iluminat şi automatizarea acestora.

Pornită cu un număr restrâns de cadre didactice, aceasta a cunoscut o continuă dezvoltare în concordanţă cu noile cerinţe legate de piaţa muncii şi de direcţiile de cercetare în domeniile legate de profilul secţiei. Membrii departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, făcând parte din numeroase societăţi şi asociaţii cum ar fi: AIIR, SIEAR, SFO, SFT, WSEAS, CIB etc. Parte din cadrele didactice sunt implicate şi în programele de licenţă şi de master din cadrul altor specializări de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii.

Laborator Electrice Laborator Termice

Evoluţia ştiinţei şi tehnologiei, precum şi cererea de pe piaţa muncii sunt permanent luate în consideraţie, în primul rând prin actualizarea planurilor de învăţământ precum şi prin modernizarea şi îmbunătăţirea bazei materiale, pentru asigurarea unui proces de învăţământ de calitate superioară dar şi o implicare susţinută în activitatea de cercetare.

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.ii@tuiasi.ro

Director departament
conf. univ. dr. ing. Marina VERDEŞ int. 1252, e-mail: marina.verdes@tuiasi.ro
Membri departament
prof. univ. dr. ing. Constantin-Doru LĂZĂRESCU int. 1262, e-mail: 
prof. univ. dr. ing. Mihai PROFIRE int. 1250, e-mail: mihai.profire@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Cătălin-Daniel GĂLĂŢANU int. 1261, e-mail: catalin.galatanu@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Vasilică CIOCAN int. 1249, e-mail: vasilica.ciocan@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Victoria COTOROBAI int. 1251, e-mail: victoria.cotorobai@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Cătălin-George POPOVICI int. 1263, e-mail: catalin.popovici@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Diana ANCAŞ int. 1259, e-mail: diana.ancas@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Nelu-Cristian CHERECHEŞ int. 1265, e-mail: cristian.chereches@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Andrei BURLACU int. 1258, e-mail: andrei.burlacu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Iulian GHERASIM int. 1348, e-mail: iulian.gherasim@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Răzvan-Silviu LUCIU int. , e-mail: razvan.luciu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Marius-Costel BALAN int. 1351, e-mail: marius.balan@tuiasi.ro
asist. univ. dr. ing. Valeriu-Sebastian HUDIȘTEANU int. 1263, e-mail: sebastian.hudisteanu@tuiasi.ro
asist. univ. dr. ing. Florin-Emilian ȚURCANU int. , e-mail:
ing. Elena CREȚU int. 1257, catedrainstalatii.iasi@yahoo.com
Cadre didactice asociate
prof. univ. em. dr. ing. Dumitru-Teodor-Dorin MATEESCU int. 1255, e-mail: 
prof. univ. dr. ing. Jan IGNAT int. 1260, e-mail: 
şef lucr. dr. ing. Sorin THEODORU int. 1263, e-mail: 
prof. univ. dr. ing. Valentin PAVEL int. 1253, e-mail: valentin.pavel@tuiasi.ro