Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Departamentul de Constructii Civile și Industriale

Departamentul de Constructii Civile și Industriale

Departamentul Construcţii Civile şi Industriale s-a format din Catedra de Construcţii care a luat fiinţă în anul 1962. Conţinutul şi tematica disciplinelor din departament profilează Secţia de Construcţii Civile Industriale şi Agricole a facultăţii.Departamentul a avut o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea facultăţii şi la consolidarea prestigiului acesteia la nivel naţional şi internaţional.

Departamentul grupează următoarele discipline:

Corp CCI

Membrii departamentului CCI sunt specialişti recunoscuţi atât pe plan naţional (AICPS, AIC, AGIR, Comisia de Fizica Construcţiilor, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Academiei de Ştiinţe Tehnice, Societatea Academică de Construcţii "Prof. Anton Şesan"), cât şi pe plan international (Conferinţa Europeană a Profesorilor de Fizica Construcţiilor cu sediul în Germania CIB-TG15 "Conflict management and dispute resolution", IABSE, CIB W035 "Informal Setllements", TG8/W100 "Evaluation Environmentale des Bâtiments").

Tunel aerodinamic Laborator Metal

Pe plan naţional departamentul a avut colaborări în domeniul ştiinţific, prin contracte de cercetare cu MLPAT, INCERC, ANSTI, CNCFS, MCT, IPCT, ISPE. Colaborările internaţionale se concretizează prin activitatea în cadrul unor comisii pe diferite domenii, colaborări directe cu universităţi şi unităţi de cercetare de prestigiu, participări la programe de cercetare sau perfecţionare în domeniul didactic şi ştiinţific.

Direcţiile principale de cercetare din cadrul departamentului sunt: elemente şi structuri din materiale compozite, dezvoltare durabilă, fizica construcţiilor, acţiunea vântului asupra clădirilor şi zonelor urbane, construcţii metalice, economii de energie în construcţii, adaptarea clădirilor la modificările climatice actuale.

În cadrul departamentului CCI funcționează următoarele laboratoare:

Puteţi contacta departamentul la: carmen_nechita1958@yahoo.com

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.cci@tuiasi.ro.

Director departament
prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina ISOPESCU int. 1400, e-mail: isopescu@tuiasi.ro
Membri departament
prof. univ. em. dr. ing. dr. HC Nicolae ŢĂRANU int. 1410, e-mail: taranu@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Cristian VELICU int. 1406, e-mail: cvelicu@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Irina BARAN int. 1509, e-mail: irina.baran@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Gabriel OPRIŞAN int. 1496, e-mail: gabriel.oprisan@tuiasi.ro, web
conf. univ. dr. ing. Elena-Carmen TELEMAN int. 1439, e-mail: teleman@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Radu-Aurel PESCARU int. 1486, e-mail: radu-aurel.pescaru@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Ioana-Sorina ENȚUC int. 1496, e-mail: ioana.entuc@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Victoria-Elena ROŞCA int. 1409, e-mail: victoria.rosca@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Cristina-Liliana VLĂDOIU int. 1497, e-mail: cristina.vladoiu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Daniel LEPĂDATU int. 1498, e-mail: dlepadat@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Daniel COVATARIU int. 1498, e-mail: daniel.covatariu@tuiasi.ro, web
şef lucr. dr. ing. Laura DUMITRESCU int. 1497, e-mail: laura.dumitrescu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Vlad MUNTEANU int. 1407, e-mail: vlad.munteanu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Claudiu ROMILA int. 1419, e-mail: claudiu.romila@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Silviu-Cristian MELENCIUC int. 1407, e-mail: silviu.melenciuc@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Oana NECULAI int. 1445, e-mail: oana.neculai@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Marian PRUTEANU int. 1415, e-mail: pruteanu_marian@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ana-Raluca ROŞU int. 1498, e-mail: raluca.rosu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ruxandra COZMANCIUC int. 1419, e-mail: ruxandra.cozmanciuc@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Georgeta BĂETU int. 1480, e-mail: georgeta.baetu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Sebastian-George MAXINEASA int. 1420, e-mail: sebastian.maxineasa@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Adrei-Octav AXINTE int. 1439, e-mail: 
asist. dr. ing. Iuliana HUDIȘTEANU int. 1445, e-mail: 
fiz. Costel AVRAM int. 1424 & 1459, e-mail:
ing. Carmen-Magdalena NECHITA int. 1421, e-mail:
Cadre didactice asociate
prof. univ. dr. ing. Dan-Preda ŞTEFĂNESCU int. 1406, e-mail:
conf. univ. dr. ing. Maricica VASILACHE int. 1415, e-mail: maricica.vasilache@tuiasi.ro