Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Departamentul de Comunicare Grafică

Departamentul de Comunicare Grafică

 Geometria descriptivă a fost introdusă ca disciplină de studiu în anul 1814 la "Şcoala de ingineri hotarnici" înfiinţată de Gh. Asachi la Iaşi în 1813, şcoală în care îşi are de fapt originea Facultatea de Construcţii. Reforma învăţământului din 1948 a prevăzut organizarea pe catedre, pe specific de discipline, organizare care s-a definitivat în anul 1952. În această perioadă s-a înfiinţat şi departamentul Comunicare Grafică în cadrul Institutului Politehnic "Gh. Asachi" Iaşi. Rolul departamentului este de a asigura competenţe în următoarele domenii în cadrul programului de licenţă şi de masterat: însuşirea cunoştinţelor pentru reprezentarea grafică plană a oricărui element tehnic, Corp Instalaţii capacitatea de a citi şi înţelege desenele tehnice, dezvoltarea vederii în spaţiu, utilizarea calculatoarelor şi a programelor de infografică.

Departamentul grupează următoarele discipline:

Cadrele didactice, specialişti recunoscuţi atât în România cât şi în străinătate desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare în cadrul centrelor de cercetare acreditate a tuturor facultăţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Membrii departamentului fac parte din diverse organizaţii tehnice şi profesionale din ţară precum: SORGING (Societatea Română de Grafică Inginerească), SIC (Societatea Inginerilor Constructori), SIR (Societatea Inventatorilor Români) etc.

Laborator grafică Sală lucrări

Cercetările desfăşurate în decursul anilor au avut ca tematică: aplicaţii ale graficii asistate de calculator în studiul mecanismelor, concepţia, proiectarea practică a sălilor de audiţie publică asistată de calculator, analiza comportării spaţiilor de audiţie publică asistată de software performant, influenţa câmpului electric şi magnetic variabil asupra fiabilităţii lagărelor maşinilor electrice, infografica în construcţii, mecanica fluidelor, soluţii de baraje din elemente prefabricate din beton armat şi beton precomprimat pentru bazine mici de retenţie a apelor, posibilităţi de generare a unor biblioteci parametrizate destinate proiectării în domeniul mecanismelor, utilizarea tehnicii de calcul în predarea disciplinelor grafice, sisteme expert pentru stabilirea tipului de ajustaj, alegere a câmpurilor de toleranţe şi determinarea valorilor abaterilor limită în proiectarea asistată de calculator.

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.cg@tuiasi.ro 

Director departament
conf. univ. dr. ing. Liviu PRUNĂ int. 2529, e-mail: liviu.pruna@tuiasi.ro
Membri departament
prof. univ. dr. ing. Graţiela-Diamantina HÎNCU int. 2529, e-mail: gratiela.hincu@tuiasi.ro
şef lucr. ing. Maria-Camelia ROMANESCU int. 2529, e-mail: croman@rubio.tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Alina ANGHEL int. 2529, e-mail: alina.anghel@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Wanda-Ligia DĂNĂILĂ int. 2529, e-mail: wanda.danaila@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Costel DATCU int. 2529, e-mail: costel.datcu@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Andrei SLONOVSCHI int. 2529, e-mail: andrei.slonovschi@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ion ANTONESCU int. 2529, e-mail: ianton@tuiasi.ro
şef lucr. dr. ing. Ana-Maria TOMA int. 2529, e-mail: ana.maria.toma@tuiasi.ro
asistent drd. ing. Georgeta CIOBĂNAŞU int. 2529, e-mail: georgeta.ciobanasu@tuiasi.ro