Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Departamentul de Beton, Materiale, Tehnologie și Management

Departamentul de Beton, Materiale, Tehnologie și Management

Departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management a luat ființă în anul 1962 sub denumirea de ”Catedra de beton armat” având ca șef de catedră pe prof.dr.ing. Anatolie Mihul. Disciplinele coordonate de colectivul de cadre didactice din cadrul catedrei  erau cele de: beton armat, construcții din beton armat, tehnologia construcțiilor, economia și organizarea construcțiilor. În anul 1974 se adaugă la grupul de discipline din cadrul catedrei și cele de chimie și știința materialelor de construcții. Din anul 2010 catedra de beton armat se transformă în Departamentul de Beton, Materiale, Tehnologie și Management. Începând cu anul 2016 în cadrul departamentului funcționează și colectivul de economie și dezvoltarea afacerilor din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.

Rolul departamentului este de a asigura competenţe în domeniile specifice execuției și proiectării construcțiilor din beton, a materialelor de construcţii, tehnologia construcţiilor, managementul construcţiilor și dezvoltarea afacerilor imobiliare. Membrii departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, făcând parte din numeroase societăţi şi asociaţii cum ar fi: AIIR, SIEAR, SFO, SFT, WSEAS, CIB, ANEVAR, CET-R, etc. Cadrele didactice sunt implicate şi în programele de licenţă şi de master din cadrul altor specializări de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii.

Corp BMTM

Departamentul grupează următoarele discipline:

În cadrul departamentului sunt abordate o serie de domenii majore de cercetare: studii privind materialele de construcţii performante, studii experimentale şi teoretice pe elemente din beton armat şi beton precomprimat, procedee privind raţionalizarea secţiunilor elementelor prin utilizarea tensiunilor iniţiale, durabilitatea materialelor şi a structurilor, betoane performante (betonul cu fibre, betonul polimeric, betonul autocompactant, betonul de înaltă rezistenţă etc.).

Laborator Materiale

Demne de menţionat sunt şi studiile privind tehnologiile moderne de preparare şi punere în operă a betonului, studii privind noi tehnologii de montare a elementelor prefabricate, îmbunătăţirea procedeelor de punere în operă a betonului pe timp friguros sau folosirea procedeelor neconvenţionale la tratarea termică a betonului.

În cadrul departamentului funcționează următoarele programe de master:

Hala BMTM

De asemenea departamentul organizează cursuri post-universitare de pregătire continuă pentru următoarele ocupații:

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.bmtm@tuiasi.ro

Director departament
conf. univ. dr. ing. Eduard ANTOHIE int. 1481, e-mail: eduard.antohie@tuiasi.ro
Membri departament
prof. univ. dr. ing. Marinela BĂRBUŢĂ int. 1436, e-mail: marinela.barbuta@tuiasi.ro
prof. univ. dr. ing. Florin LUCA int. 1276, e-mail: florin.alexandru.luca@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Vladimir COROBCEANU int. 1483, e-mail:
conf. univ. dr. ing. Petru MIHAI int. 1438, e-mail: petru.mihai@tuiasi.ro, web
conf. univ. dr. ing. Adrian ȘERBĂNOIU int. 1433, e-mail: serbanoiu.adrian@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Dănuț-Traian BABOR int. 1474, e-mail: danut.babor@tuiasi.ro, web
șef lucr. dr. ing. Livia-Ingrid DIACONU int. 1475, e-mail: livia.diaconu@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Radu LUPĂȘTEANU int. 1482, e-mail: radu.lupasteanu@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Ioan CIOCAN int. 1460, e-mail: ioan.ciocan@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Cătălin ONUȚU int. 1430, e-mail: onutu.catalin@tuiasi.ro
șef lucr. dr. chim. Loredana JUDELE int. 1473, e-mail: ljudele@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Ciprian-Ilie COZMANCIUC int. 1434, e-mail: ciprian.cozmanciuc@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Constantin GAVRILOAIA int. 1494, e-mail: constantin.gavriloaia@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Alina-Mihaela NICUȚĂ int. 1402, e-mail: alina.nicuta@tuiasi.ro
șef lucr. univ. dr. ing. Bogdan ROȘCA int. 1453, e-mail: rosca.bogdan@tuiasi.ro
șef lucr. univ. dr. ing. Diana PLIAN int. 1475, e-mail: diana.plian@tuiasi.ro
șef lucr. univ. dr. ing. Raluca ONOFREI int. 1494, e-mail: onofrei.raluca@tuiasi.ro
șef lucr. univ. dr. ing. Vlad LUPĂȘTEANU int. 1482, e-mail:
lector dr.ec. Dumitru FILIPEANU int. 1276, e-mail: dumitru.filipeanu@tuiasi.ro
lector dr.ec.  Gabriela CIURARIU int. 1276, e-mail: gabriela.ciurariu@tuiasi.ro
lector  dr.ec. Anca BUTNARIU int. 1276, e-mail: 
asist. dr. Claudia CIOBANU int. 1276, e-mail: claudia.ciobanu@tuiasi.ro
ing. Bogdan-Iulian BUTNARU int. 1437, e-mail: secretariat_bmtm@ce.tuiasi
Cadre didactice asociate
prof. univ. em. dr. ing. Liviu GROLL int. 1449, e-mail: groll_liviu@yahoo.com
prof. univ. em. dr. ing. Nicolae FLOREA int. 1485, e-mail: nicuflorea2005@yahoo.com
prof. univ. em. dr. ing. Ion ŞERBĂNOIU int. 1456, e-mail: serbanoiuion@yahoo.com
prof. univ. dr. ing. Mircea RUJANU int. 1476, e-mail: mrujanu@yahoo.com