Beton, Materiale, Tehnologie și Management - Facultatea de Construcții și Instalații Iași

Rolul departamentului este de a asigura competenţe în domeniul materialelor de construcţii, proiectarea elementelor şi structurilor din beton armat şi precomprimat, tehnologia construcţiilor, managementul construcţiilor. Membrii departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, făcând parte din numeroase societăţi şi asociaţii cum ar fi: AIIR, SIEAR, SFO, SFT, WSEAS, CIB etc. Parte din cadrele didactice sunt implicate şi în programele de licenţă şi de master din cadrul altor specializări de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii.

Corp BMTM

Departamentul grupează următoarele discipline:

În cadrul departamentului sunt fost abordate o serie de domenii majore de cercetare: studii privind materialele de construcţii performante, studii experimentale şi teoretice pe elemente din beton armat şi beton precomprimat, procedee privind raţionalizarea secţiunilor elementelor prin utilizarea tensiunilor iniţiale, durabilitatea materialelor şi a structurilor, betoane performante (betonul cu fibre, betonul polimeric, betonul autocompactant, betonul de înaltă rezistenţă etc.).

Laborator Materiale Hala BMTM

Demne de menţionat sunt şi studiile privind tehnologiile moderne de preparare şi punere în operă a betonului, studii privind noi tehnologii de montare a elementelor prefabricate, îmbunătăţirea procedeelor de punere în operă a betonului pe timp friguros sau folosirea procedeelor neconvenţionale la tratarea termică a betonului.

Puteţi contacta departamentul la: secretariat.bmtm@tuiasi.ro

Director departament
conf. univ. dr. ing. Eduard ANTOHIE int. 1481, e-mail: eduard.antohie@tuiasi.ro
Membri departament
prof. univ. dr. ing. Marinela BĂRBUŢĂ int. 1436, e-mail: marinela.barbuta@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Vladimir COROBCEANU int. 1483, e-mail:
conf. univ. dr. ing. Florin LUCA int. 1483, e-mail: florin.alexandru.luca@tuiasi.ro
conf. univ. dr. ing. Petru MIHAI int. 1438, e-mail: petru.mihai@tuiasi.ro, web
șef lucr. dr. ing. Dănuț-Traian BABOR int. 1474, e-mail: danut.babor@tuiasi.ro, web
șef lucr. dr. ing. Livia-Ingrid DIACONU int. 1475, e-mail: livia.diaconu@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Răzvan GIUȘCĂ int. 1434, e-mail:
șef lucr. dr. ing. Radu LUPĂȘTEANU int. 1482, e-mail: radu.lupasteanu@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Ioan CIOCAN int. 1460, e-mail: ioan.ciocan@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Cătălin ONUȚU int. 1430, e-mail: onutu.catalin@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Adrian ȘERBĂNOIU int. 1433, e-mail: serbanoiu.adrian@tuiasi.ro
șef lucr. dr. chim. Loredana JUDELE int. 1475, e-mail: ljudele@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Ciprian-Ilie COZMANCIUC int. 1402, e-mail: ciprian.cozmanciuc@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Constantin GAVRILOAIA int. 1494, e-mail: constantin.gavriloaia@tuiasi.ro
șef lucr. dr. ing. Alina-Mihaela NICUȚĂ int. 1402, e-mail: alina.nicuta@tuiasi.ro
șef lucr. univ. dr. ing. Bogdan ROȘCA int. 1453, e-mail: rosca.bogdan@tuiasi.ro
șef lucr. univ. dr. ing. Diana PLIAN int. 1475, e-mail: diana.plian@tuiasi.ro
șef lucr. univ. dr. ing. Raluca ONOFREI int. 1494, e-mail: onofrei.raluca@tuiasi.ro
șef lucr. univ. dr. ing. Vlad LUPĂȘTEANU int. , e-mail:
lector Dumitru FILIPEANU int. , e-mail:
lector Gabriela CIURARIU int. , e-mail:
lector Florentina SÂRBU int. , e-mail:
lector Anca BUTNARIU int. , e-mail:
asist. dr. Claudia CIOBANU int. , e-mail:
ing. Bogdan-Iulian BUTNARU int. 1437, e-mail:
Cadre didactice asociate
prof. univ. dr. ing. Liviu GROLL int. 1449, e-mail:
prof. univ. dr. ing. Nicolae FLOREA int. 1485, e-mail:
prof. univ. em. dr. ing. Ion ŞERBĂNOIU int. 1456, e-mail:
prof. univ. dr. ing. Mircea RUJANU int. 1476, e-mail: