Evenimente cu caracter tehnico-științific: conferințe, simpozioane, mese rotunde, expoziții etc.

 

octombrie 2017

 

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a unsprezecea ședință, în data de 5 octombrie 2017, orele 18, în sala 0.1R. Tematica: ”Universitatea și societatea actuală”.

 

noiembrie 2017

 

(RO) Facultatea de Construcții și Instalații din Iași anunță organizarea Celei de-a 15-a Conferințe Naționale de Construcții Metalice la Iași în perioada 16-17 noiembrie 2017. Informații detaliate: www.conmet15.ci.tuiasi.ro

(EN) Faculty of Civil Engineering and Building Services is announcing that is organizing the 15th National Conference on Steel Structures at Iași, Romania, on November 16th-17th, 2017.  Details: www.conmet15.ci.tuiasi.ro.

  • Conferința Internațională CIBv2017

(RO) Brașov, 3-4 noiembrie 2017, la sediul Facultății de Construcții din Brașov din cadrul Universității Transilvania, va avea loc Conferința Internațională CIBv2017. Pentru detalii, vă rugăm să consultați invitația la acest eveniment și, de asemenea, site-ul evenimentului.

 


 

Evenimente trecute:

august 2017 

  • Prezentare cu tema ”Senzori în construcții”

(RO) Iași, 31 august 2017, ora 11, sala 0.1R, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1. Prezentare cu tema "Senzori în Construcții". Prezintă domnul Paul Sumitro, MBA, Ph.D, PE. Domnia sa este CEO al firmei SMART SENSYS, Chicago, Illinois, in Statele Unite ale Americii. Informații suplimentare despre această firmă puteți accesa pe www.smartsensys.com.

iulie 2017 

(RO) Iași, 14 iulie 2017, ora 12, sala 0.1R, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1. Eveniment științific, ”Casa viitorului”, cuprinzâd trei conferințe publice: ”Raport privind îmbunătățirea performanței energetice a produselor actuale utilizate în construcțiile civile, industriale și agricole”, Conf. univ. dr. ing. Gabriel OPRIȘAN, Amplificarea eficienței energetice a construcţiilor prin metode pasive. Detalii și principii specifice arhitecturii ecologice”, Prof. univ. dr. ing. Mihai BUDESCU, ̋”Smart cities / Smart society”, Prof. univ. dr. ing. Fideliu PĂULEŢ-CRĂINICEANU. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

(RO) Iași, 10-21 iulie 2017. Asociația BEST organizează Cursul Academic de Vară START-UP YOUR FUTURE. Afișul de promovare a cursuluiManifestul de prezentare a cursului. Detalii http://summer.bestis.ro/.

(RO) Iași, 6-7 iulie 2017. Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, împreună cu Asociația Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și partenerul principal S.C. DAS S.R.L. Iași organizează CONFERINȚA INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE - ICEE 2017, cu tematica ”Modernizarea și eficientizarea instalațiilor pentru Clădiri de Patrimoniu”. Detalii sunt pe site-ul Asociației Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și pe site-ul Conferinței. Lucrările conferinței vor fi trimise spre indexare ISI Thomson.

(RO) Iași, 6 iulie 2017, ora 10, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Departamentul de Construcţii Civile şi Industriale, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1, in cadrul Conferinței INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE. Sesiune demonstrativă, cu tema: ÎNCERCĂRI DE LABORATOR PENTRU EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Mihai BUDESCU. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

(RO) Iași, 6 iulie 2017, ora 13.0, la in Aula Gheorghe Asachi, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” corp A, Bd. Copou, Iași in cadrul Conferinței INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE. Sesiune informativă, cu tema: ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Nicolae Ţăranu. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/.

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a zecea ședință, în data de 6 iulie 2017, orele 18, în sala 0.1R. Tematica prezentărilor: ”Lucrări speciale”.

iunie 2017 

(RO) Iași, 19 iunie 2017, ora 13.0, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Departamentul de Construcţii Civile şi Industriale, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1, în Laboratorul pentru încercări fizice și mecanice a elementelor de construcție. Sesiune demonstrativă, cu tema: ÎNCERCĂRI DE LABORATOR PENTRU STABILIREA DURABILITĂȚII MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Nicolae Ţăranu. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/.

(RO) București, 14-17 iunie 2017. UTCB anunță desfășurarea Conferinței ce reunește 6TH NATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING & 2ND NATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING AND SEISMOLOGY, conform http://utcb.ro/stiri/2016/2CNISSFirstAnnouncement.pdf și http://ccers.utcb.ro/index.php/en/6cnis-2cniss

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a noua ședință, în data de 8 iunie 2017, orele 18, în sala 0.1R. Tematica prezentărilor: ”Construcții speciale”. Dezbateri: ”Domeniul construcții din România: trecut, prezent viitor”. Eveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017

(RO) Iași, 2 iunie 2017. Școala Doctorală din cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași, anunță organizarea Celei de-a X-a Ediții a Simpozionului Naţional  “Creaţii Universitare 2017“ – pentru doctoranzi. Eveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017

 

mai 2017

(RO) Iași, 30 mai 2017, ora 14.00, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, corp R-parter, sala 0.1, Iași, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 1. Seminarul de informare: „RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA SURSELOR  REGENERABILE DE ENERGIE SAU DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ÎN CONSTRUCŢII”. Coordonator șef conf. univ. dr. ing. Victoria COTOROBAI. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

(RO) Iași, 26 mai 2017. Informații detaliate: www.cce.ci.tuiasi.roEveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017

(EN) May 26th, 2017. Details: www.cce.ci.tuiasi.ro.

(RO) Iași, 25 mai 2017, ora 12:00. Concursul studențesc: NOI TENDINŢE ÎN INGINERIE CIVILĂ - EDIŢIA A III-A, nTIC 2017. Detalii: Anunțul evenimentuluiEveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017

(RO) Iași, 22 mai 2017, orele 10:00, sala 0.1R. Firma BARHALE din Marea Britanie va face o nouă prezentare în Facultatea noastră, cu următorul conținut: 1. Evoluția și experiența in UK a celor 5 absolvenți care s-au alăturat companiei Barhale. 2. Prezentare a câtorva dintre proiectele actuale ale companiei Barhale. 3. Explorarea unor noi oportunități pentru studenții ultimului an. Afișul evenimentului. Eveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017​​

(RO) Iași, 15 mai 2017, orele 14:00 - 16:00, Amfiteatrul R1. În cadrul proiectului BIM for STUDENTS se vor lansa concursul international The BIM Challenge și o serie de cursuri de bază gratuite pentru participanti. Detaliiînscrierisite-ul concursuluiafiș.  Eveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017​​​

(RO) Slănic Moldova, 12-14 mai 2017Organizatori: Societatea Română de Geotehnică și Fundații împreună cu Grupul de Discipline Geotehnică și Fundații din Cadrul Facultății de Construcții și Instalații Iași și principalele centre universitare din România (București, Cluj-Napoca, Timișoara etc.). Se asigură participarea gratuită pentru 6 studenți ai Facultății noastre. Cerințe, conforme cu afișul atașat (Afis_Tabrara_02.jpg). Informații, detalii: https://www.facebook.com/IG.TUIasi/.

(RO) Iași, 11-14 mai 2017. ASFACI anunță ”Întâlnirea Academică și Culturală a Studenților din Inginerie Civilă”. Pentru detalii, vă rugăm să consultați pagina de FaceBook a evenimentului https://www.facebook.com/iacsic/Eveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017

(RO) Iași, 11-12 mai 2017. Facultățile de Mecanică și de Construcții și Instalații de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) organizează în perioada 11 - 12 mai 2017 faza națională a Concursului Profesional Studențesc de Rezistența Materialelor „C. C. Teodorescu”. Detalii, în programul manifestăriiEveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017

(RO) Iași, 6-19 mai 2017. Conform Calendarului anului universitar 2016-2017 al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași în perioada 6-19 mai 2017 se pot organiza cercuri științifice studențești și concursuri profesionale. Cadrele didactice și studenții sunt rugate/rugați să facă demersurile necesare la conducerile departamentelor și a facultății pentru organizarea și desfășurarea acestor forme de activitate extra-școlară. Studenții vor fi premiați iar cadrele didactice vor fi punctate pentru participare. Eveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017

(RO) Iași, 6-7 și 13-14 mai 2017. Asociația BEST anunță o campanie gratuită de training pentru studenții ieșeni. Detalii în: Anunțul din data de 25 aprilie 2017.  Eveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017

(RO) Iași, 4-6 mai 2017. Concursul Experimental ”Structuri cu Zăbrele” din carton, ediția a VI-a. Se acceptă, pe lângă studenți, și participarea unor echipe cuprinzând elevi. Pentru înscrierea la concurs, s-a creat un document/formular Google. Data limită pentru înscriere - 23 aprilie 2017. Detalii, pe afișul manifestării. Alte amănunte în anunțul evenimentului.

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a opta ședință, în data de 4 mai 2017, orele 18, în sala 0.1R. Tematica propusă: ”Tehnici și tehnologii de nivel înalt în construcții.

 

aprilie 2017

  • Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor. Chișinău, 27 aprilie 2017

(RO) Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează la 27 aprilie 2017 Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparţine’’. Sunt invitaţi să participe studenţii şi masteranzii din ţară şi din străinătate. Mai multe detalii în anunțul afișat.

  • Seminar al firmei GERB. 26 aprilie 2017

(RO) Iași. Facultatea de Construcții și Instalații din Iași are onoarea de a găzdui seminarul firmei GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG, (GERB Vibration Control Systems), în data de 26 aprilie 2017, orele 16, în sala de conferințe a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, corp T, parter. Tematica seminarului: ”Protecția antiseismică a structurilor de construcții folosind mijloace de amortizare a vibrațiilor”.

  • EFECON. Seminar de informare

(RO) Iași, 21 aprilie 2017, ora 12.00, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, corp R-parter, sala 0.1, Iași, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 1. Seminarul de informare: „PRINCIPII DE ECO-SUSTENABILITATE APLICATE IN CONSTRUCTII”, „CONSTRUCTII VERZI – PRINCIPII SI BENEFICII”. Coordonator șef lucr. dr. ing. Anca Mihaela COSTIN. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/.

  • Concursul studenţesc de MECANICĂ (secţia Construcţii). 7 aprilie 2017

(RO) Iași. Departamentul de MECANICĂ TEORETICĂ în colaborare cu Facultatea de Construcţii şi Instalaţii organizează faza locală a Concursului studenţesc de MECANICA (secţia Construcţii), în data de 7 aprilie 2017, orele 12.30, în sala 1.1R. Participă studenţii anului I ai Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii (Civile I-A, I-B, Engleza şi Instalații).

  • Clubul Profesorilor Seniori. 6 aprilie 2017

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a șaptea ședință, în data de 6 aprilie 2017, orele 18, în sala 0.1R. Tematica: ”Translatarea unor clădiri din România, prezintă șef lucr. dr. ing. Vitalie Florea.

  • Cursuri Graitec Advanced Design. 4-6 aprilie 2017

(RO) Iași. Firma Graitec organizează în perioada 4-6 aprilie 2017 cursuri pentru Graitec Advanced Design. Înscrieri, la dl. ș.l.dr. ing. Victor-Octavian Roșca, email: victor_rosca@yahoo.com. Detalii: anunțul evenimentului.

 

martie 2017 

(RO) Iași. Moment festiv. ASAFCI împlinește anul acesta 10 ani de existență și activitate. Miercuri, 29 martie 2017, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților Iași, sala Gaudeamus. Se prezintă istoricul asociației precum și proiectele și acțiunile care o reprezintă. Muzică bună în compania invitaților, Cvartetul Essenza. Cocktail. Surprize, tombolă. Distracția continuă la Club Best Biliards, Tudor Vladimirescu, de la ora 22:30. Manifestul acțiuniiAfișul evenimentului

(RO) Iași. Concursul de Rezistența Materialelor, ”Prof. Mihail Diaconu”, va avea loc pe data de 18 martie 2017, orele 12, Corp R. Participă studenții Facultății de Construcții și Instalații din Iași.

(RO) Iași, 15 martie 2017, ora 16:00 la sediul S.C. Brikston S.A., Calea Chișinăului nr. 176, Iași. Se prezintă raportul „SUSTENABILITATEA PRODUSELOR ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ ĨN CONSTRUCŢII ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA MEDIULUI”. Coordonator prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu.Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/ Afișul evenimentului.

  • Clubul Profesorilor Seniori. 2 martie 2017

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a șasea ședință, în data de 2 martie 2017, orele 17, în sala 0.1R. Tematici propuse: ”Greșeli în construcții” și ”Licență vs. Master”.

(RO) În luna martie 2017, conducerea Facultății de Construcții și Instalații din Iași împreună cu studenții Asociației ASAFCI organizează un tur al liceelor din zona bazinului de admitanți pentru facultatea noastră în anul universitar 2017-2018. Urmăriți evoluția acestei acțiuni pe pagina Facebook ASAFCI.

 

februarie 2017 

(RO) Proiectul EFECON anunță un Seminar pe teme de protecția mediului în data de 23 februarie 2017, orele 14, la Sediul CONEST, Bulevardul Metalurgiei 2, Iași. Afișul evenimentului.

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a cincea ședință, în data de 9 februarie 2017, orele 17, în sala 0.1R. Tematica: ”Erori și intruși în construcții”.

 

ianuarie 2017 

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a patra ședință, în data de 19 ianuarie 2017, orele 17, în sala 0.1R.

 
 


 

ANUL 2016

 

(RO) Iași. Clubul Profesorilor Seniori anunță ce de-a treia ședință, în data de 8 decembrie 2016, orele 17, în sala 0.1R.

(RO) Iași, 6 decembrie 2016. Profesorul Mircea Chipara de la University of Texas Rio Grande Valley din Statele Unite ale Americii va susține o prelegere intitulată: Cercetarea în Nanomateriale la University of Texas Rio Grande Valley - USA, sala 0.1R, în intervalul orar 9-12, în cadrul proiectului cod PN-III-P1-1.1-MCD-2016-0090.

(RO) Compania Graitec organizează cursuri și oferă software AUTODESK REVIT gratuite pentru studenții Facultății de Construcții și Instalații din Iași în perioada 21-23 noiembrie 2016. Afișul evenimentului.

(RO) 16-19 noiembrie 2016. 75 de ani de învățământ superior de construcții la Iași. International Conference EBUILT-2016. Detalii pe site-ul conferinței: http://ebuiltiasi.com/.

(EN) November 16th - 19th, 2016. International Conference - Towards a Sustainable Urban Environment (EBUILT-2016), celebrating 75 years of Civil Engineering Higher Education in Iași. More details on the Conference site http://ebuiltiasi.com/.

(RO) 16 noiembrie 2016, orele 18.00, Corp Instalații, Parter. Reuniunea de lansare a proiectului: ”Produse și tehnologii ecoinovatoare pentru eficiență energetică în construcții”. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 - Apel: POC/71/1/4/ Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnership). Director de proiect: prof. univ. dr. ing. Dorina Isopescu. Cei interesați sunt invitați la lansarea proiectului.

(RO) 8-14 noiembrie 2016. Anunțul evenimentului.

(RO) 3 noiembrie 2016. “REUȘIM ÎMPREUNĂ” un proiect Nemetschek România. Anunțul evenimentului.​​​​​

(RO) Iași, 15 martie 2017, ora 16:00 la sediul S.C. Brikston S.A., Calea Chișinăului nr. 176, Iași. Se prezintă raportul „SUSTENABILITATEA PRODUSELOR ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ ĨN CONSTRUCŢII ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA MEDIULUI”. Coordonator prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu.Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/ Afișul evenimentului.

(RO) Iași, 15 martie 2017, ora 16:00 la sediul S.C. Brikston S.A., Calea Chișinăului nr. 176, Iași. Se prezintă raportul „SUSTENABILITATEA PRODUSELOR ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ ĨN CONSTRUCŢII ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA MEDIULUI”. Coordonator prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu.Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/ Afișul evenimentului.

(RO) Iași, 6-7 iulie 2017. Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, împreună cu Asociația Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și partenerul principal S.C. DAS S.R.L. Iași organizează CONFERINȚA INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE - ICEE 2017, cu tematica ”Modernizarea și eficientizarea instalațiilor pentru Clădiri de Patrimoniu”. Detalii sunt pe site-ul Asociației Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și pe site-ul Conferinței. Lucrările conferinței vor fi trimise spre indexare ISI Thomson.

(RO) 3 noiembrie 2016. “REUȘIM ÎMPREUNĂ” un proiect Nemetschek România. Anunțul evenimentului.​​​​​

(RO) Iași, 15 mai 2017, orele 14:00 - 16:00, Amfiteatrul R1. În cadrul proiectului BIM for STUDENTS se vor lansa concursul international The BIM Challenge și o serie de cursuri de bază gratuite pentru participanti. Detaliiînscrierisite-ul concursuluiafiș.  Eveniment din cadrul Festivalului Internațional al Educației - FIE, Iași, 9 mai - 9 iunie 2017​​

(RO) București, 14-17 iunie 2017. UTCB anunță desfășurarea Conferinței ce reunește 6TH NATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING & 2ND NATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING AND SEISMOLOGY, conform http://utcb.ro/stiri/2016/2CNISSFirstAnnouncement.pdf și http://ccers.utcb.ro/index.php/en/6cnis-2cniss

(RO) Iași, 19 iunie 2017, ora 13.0, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Departamentul de Construcţii Civile şi Industriale, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1, în Laboratorul pentru încercări fizice și mecanice a elementelor de construcție. Sesiune demonstrativă, cu tema: ÎNCERCĂRI DE LABORATOR PENTRU STABILIREA DURABILITĂȚII MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Nicolae Ţăranu. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/.

(RO) Iași, 19 iunie 2017, ora 13.0, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Departamentul de Construcţii Civile şi Industriale, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1, în Laboratorul pentru încercări fizice și mecanice a elementelor de construcție. Sesiune demonstrativă, cu tema: ÎNCERCĂRI DE LABORATOR PENTRU STABILIREA DURABILITĂȚII MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Nicolae Ţăranu. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/.

(RO) Iași, 6 iulie 2017, ora 10, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Departamentul de Construcţii Civile şi Industriale, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1, in cadrul Conferinței INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE. Sesiune demonstrativă, cu tema: ÎNCERCĂRI DE LABORATOR PENTRU EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Mihai BUDESCU. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

noiembrie 2017