Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Produse și tehnologii ecoinovatoare pentru eficiență energetică în construcții - EFECON

Produse și tehnologii ecoinovatoare pentru eficiență energetică în construcții - EFECON

Proiectul EFECON se desfășoară în cadrul Facultății de Construcții și Instalații. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 - Apel: POC/71/1/4/ Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnership). Director de proiect: prof. univ. dr. ing. Dorina Isopescu. 

Pentru a urmări derularea acestuia, vă rugăm să consultați următorul program:

--> 15 martie 2019, orele 9.30, la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Sala de conferințe / Amfiteatrul A0 sub titlul: ECONOMIE CIRCULARĂ ŞI MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE SUSTENABILE. Detalii, în anunțul corespunzător.

--> 13 iunie 2018, ora 16, la sediul Asociaţiei Breasla Constructorilor ieşeni, str. Trei Fântâni, Iaşi. Workshop „Analiză și discuții în vederea contractării pentru activități de tip B și C a unor contracte de parteneriat cu scopul implementării conceptelor de eficiență energetică în construcții”. Coordonatorul acestei acţiuni este d-na prof. dr.ing. Dorina-Nicolina ISOPESCU care vă invită să analizați împreună cu membrii Asociației Breasla Construcțorilor ieșeni noi posibilităţi de parteneriat între Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iasi şi mediul economic privind activităţile de tip B şi C din cadrul proiectului.

--> 24 mai 2018, ora 14, sala 0.1R, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1. Workshop „Reabilitarea sustenabilă a locuinţelor colective urmărind creşterea eficienţei energetice în context urban”. Coordonatorul acţiunii: şef lucrări dr.arh. Călin Corduban. Prelegeri: „Frumusețe funcțională în arhitectura industrială” - şef lucrări dr. arh. Radu Andrei, „Un  oraş verde” - şef lucrări dr. ing. George Ţăranu

--> 18 decembrie 2017, ora 12, sala 0.1R, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1. Workshop - „TEHNOLOGII ECO-INOVATOARE PENTRU ASIGURAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR”. Coordonator: dr. ing. Daniel COVATARIU. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

--> 14 iulie 2017, ora 12, sala 0.1R, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1. Eveniment științific, ”Casa viitorului”, cuprinzâd trei conferințe publice: ”Raport privind îmbunătățirea performanței energetice a produselor actuale utilizate în construcțiile civile, industriale și agricole”, Conf. univ. dr. ing. Gabriel OPRIȘAN, Amplificarea eficienței energetice a construcţiilor prin metode pasive. Detalii și principii specifice arhitecturii ecologice”, Prof. univ. dr. ing. Mihai BUDESCU, ̋”Smart cities / Smart society”, Prof. univ. dr. ing. Fideliu PĂULEŢ-CRĂINICEANU. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

--> 6 iulie 2017, ora 13.0, la in Aula Gheorghe Asachi, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” corp A, Bd. Copou, Iași in cadrul Conferinței INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE. Sesiune informativă, cu tema: ECOINOVAREA – O CALE CĂTRE PRODUCȚIE ȘI CONSUM SUSTENABIL. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Nicolae Ţăranu. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

--> 6 iulie 2017, ora 10, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Departamentul de Construcţii Civile şi Industriale, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1, in cadrul Conferinței INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE. Sesiune demonstrativă, cu tema: ÎNCERCĂRI DE LABORATOR PENTRU EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Mihai BUDESCU. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

--> 19 iunie 2017, ora 13.0, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, Departamentul de Construcţii Civile şi Industriale, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr.1, în Laboratorul pentru încercări fizice și mecanice a elementelor de construcție. Sesiune demonstrativă, cu tema: ÎNCERCĂRI DE LABORATOR PENTRU STABILIREA DURABILITĂȚII MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII. Coordonatorul acestei acţiuni este d-nul prof. univ. dr. ing. Nicolae Ţăranu. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/.

--> 30 mai 2017, ora 14.00, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, corp R-parter, sala 0.1, Iași, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 1. Seminarul de informare: „RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA SURSELOR  REGENERABILE DE ENERGIE SAU DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ÎN CONSTRUCŢII”. Coordonator șef conf. univ. dr. ing. Victoria COTOROBAI. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/

--> 21 aprilie 2017, ora 12.00, la sediul Facultăţii de Construcţii si Instalaţii, corp R-parter, sala 0.1, Iași, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 1. Seminarul de informare: „PRINCIPII DE ECO-SUSTENABILITATE APLICATE IN CONSTRUCTII”, „CONSTRUCTII VERZI – PRINCIPII SI BENEFICII”. Coordonator șef lucr. dr. ing. Anca Mihaela COSTIN. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/.

--> 15 martie 2017, ora 16:00, la sediul S.C. Brikston S.A., Calea Chișinăului nr. 176, Iași. EFECON. Prezentare raport: „SUSTENABILITATEA PRODUSELOR ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ ĨN CONSTRUCŢII ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA MEDIULUI”. Coordonator prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu. Detalii: http://www.efecon.tuiasi.ro/. Afișul evenimentului.

--> 23 februarie 2017Anunțul legat de organizarea Seminarului: PRINCIPII DE PROTECȚIA MEDIULUI APLICATE ÎN CONSTRUCȚII. Afișul evenimentului.

​--> Anunțul începerii proiectului EFECON.

--> 16 noiembrie 2016, orele 18.00, Corp Instalații, Parter. Reuniunea de lansare a proiectului: ”Produse și tehnologii ecoinovatoare pentru eficiență energetică în construcții”. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 - Apel: POC/71/1/4/ Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnership). Director de proiect: prof. univ. dr. ing. Dorina Isopescu.  Cei interesați sunt invitați la lansarea proiectului.

Pentru detalii, vă rugăm să vizitați site-ul proiectului EFECON.