Conferința INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, împreună cu Asociația Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și partenerul principal S.C. DAS S.R.L. Iași organizează la Iași, în perioada 6-7 iulie 2017, 

CONFERINȚA INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE - ICEE 2017

cu tematica ”Modernizarea și eficientizarea instalațiilor pentru Clădiri de Patrimoniu”. Detalii sunt pe site-ul Asociației Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și pe site-ul Conferinței. Lucrările conferinței vor fi trimise spre indexare ISI Thomson.


10 iulie 2017. Această conferință fost intens mediatizată. Astfel, următoarele articole reflectă importanța și influența pe care această manifestare științifică o are: