Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Conferința INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE

Conferința INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, împreună cu Asociația Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și partenerul principal S.C. DAS S.R.L. Iași organizează la Iași, în perioada 6-7 iulie 2017, 

CONFERINȚA INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA DE ENERGIE - ICEE 2017

cu tematica ”Modernizarea și eficientizarea instalațiilor pentru Clădiri de Patrimoniu”. Detalii sunt pe site-ul Asociației Inginerilor de Instalații din România - Filiala Moldova și pe site-ul Conferinței. Lucrările conferinței vor fi trimise spre indexare ISI Thomson.


10 iulie 2017. Această conferință fost intens mediatizată. Astfel, următoarele articole reflectă importanța și influența pe care această manifestare științifică o are: