Surse de finanțare și documentare

Pentru informații suplimentare și suport, vă rugam să vă adresați, Biroului Managementul Programelor cu Finanțare Externă, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, Str. Prof.dr.doc. D.Mangeron nr. 67, CP 700050, Tel: +40 232 212322, Fax: +40 232 211667, persoană de contact doamna ec. Violeta Greciuhin, Consultant proiecte, Tel: +40740 639349.

Pagini/resurse web, adrese, și fișiere utile în căutarea de fonduri pentru cercetare: