Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Centre de cercetare

Centre de cercetare

Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă definitorie a evoluţieAcţiunea vântuluii academice a Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi. În mod consecvent personalul didactic, doctoranzii,  masteranzii şi studenţii la studii de licenţă din anii terminali desfăşoară activităţi de cercetare în domenii prioritare, cu precădere bazate pe finanţarea din granturi şi contracte. Aceste activităţi se desfăşoară în cadrul colectivelor de cercetare din facultăţi.

În cadrul facultăţii funcţionează mai multe centre de cercetare:

Au fost câştigate proiecte noi cu finanţare din fonduri europene structurale (EURODOC, 4D POSTDOC, CUANTUMDOC, DIDATEC). Proiectele de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri europene FP6, FP7 (EFAST GA no. 212109/2008, SERIES GA no. 227887/2009), corespund obiectivelor prioritare ale UE.

Arc zidărie

Cercetarea ştiinţifică acoperă toate direcţiile din domeniul construcţiilor:

Totodată s-a întocmit documentaţia necesară, în cadrul unor consorţii internaţionale, pentru accesarea fondurilor europene de cercetare-dezvoltare. În prezent, se află în proces de evaluare ştiinţifică şi financiară proiectele SUPERROADS şi ENDURE, cu parteneri din 15 ţări europene.