Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Studii universitare de master. Admitere

Studii universitare de master. Admitere

 

Rezultatele concursului de admitere la cursurile universitare de master sesiunile iulie și septembrie 2017:

  1. Admiși - buget
  2. Admiși - taxă

 

 

Arhivă:

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

Numărul de locuri disponibile, Sesiunea Septembrie 2017

Nr. crt.

Domeniul

cf. H.G. 615/2017

Program de studii Număr locuri
buget taxă
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 20 10
2 Inginerie Structurală 19 10
3 Ingineria Clădirilor 21 10
4 Inginerie Geotehnică 18 10
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 22 10
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 0 7
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 25 10
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 0 9
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 10 11
10 Instalaţii pentru Construcții 0 8
11 Antreprenoriat imobiliar 8 10
  Total 143 105
Cetățeni de etnie rroma 12  

Notă. Repartizarea pe programe de studii se va face în funcție de opțiunile exprimate de către candidați.

Programele de învățământ ale programelor univesitare de master pot fi consultate aici.

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Telefonul admiterii (zilnic 9-13): 0232-237-738Email: admitere.fci@tuiasi.ro

 

SELECŢIA CANDIDAŢILOR              

Selecţia candidaţilor se va face pe baza mediei de admitere ce se va calcula astfel:

MA = 0,5 ML + 0,5 MC, unde

Menţiuni referitoare la verificarea cunoştinţelor:

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare de 25 RON se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi.

Taxa de şcolarizare la învăţământ universitar de master este de 2900 RON/an.

 

 

Arhivă:

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2017

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2017

Numărul de locuri pentru Sesiunea Iulie 2017 este afișat în următorul tabel iar programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt.

Domeniul

cf. H.G. 580/2014

Program de studii Număr locuri
buget taxă
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 28 14
2 Inginerie Structurală 28 10
3 Ingineria Clădirilor 28 10
4 Inginerie Geotehnică 28 10
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 28 11
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 28 14
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 28 10
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 30 14
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 28 14
10 Ingineria Instalaţiilor 28 10
11 Antreprenoriat imobiliar 28 14
Total general 310 131
Cetățeni de etnie rroma 12  

Pentru informații din anul anterior, vă rugăm să consultați Pagina admiterii 2016 la studii universitare de master.

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro