Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Informații despre admitere la studii universitare de master 2016

Informații despre admitere la studii universitare de master 2016

Actele necesare și sondițiile sesiunii Septembrie 2016 sunt aceleași cu cele din sesiunea iulie.

Telefonul admiterii (zilnic 8-20): 0232 701 463 0741 204 008. Email: admitere.fci@tuiasi.ro

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

PENTRU LOCURILE DISPONIBILE ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI URMĂTORUL ANUNȚ.

 

PROGRAMUL SESIUNII SEPTEMBRIE 2016

 

SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Selecţia candidaţilor se va face pe baza mediei de admitere ce se va calcula astfel:

MA = 0,5 ML + 0,5 MI , unde

Menţiuni referitoare la verificarea orală a cunoştinţelor:

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare de 25 RON se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi.

Taxa de şcolarizare la învăţământ universitar de master este de 2900 RON/an.

 

SESIUNEA IULIE

Rezultatele concursului de admitere pentru studiile universitare de master Sesiunea iulie 2016.

INFORMAȚIILE DIN TIMPUL CONCURSULUI, sesiunea iulie:

Susținerea interviului - 15 iulie 2016 conform programării atașate.

Numărul total de locuri scoase la concurs este afișat în următorul tabel iar programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt.

Domeniul

cf. H.G. 580/2014

Program de studii Număr locuri
buget taxă
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 29 13
2 Inginerie Structurală 29 12
3 Ingineria Clădirilor 29 12
4 Inginerie Geotehnică 29 12
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 29 12
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 29 13
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 29 12
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 29 20
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 29 13
10 Ingineria Instalaţiilor 29 13
11 Antreprenoriat imobiliar 28 13
Total general 318 145

Repartizarea numărului total de locuri pentru fiecare program de master va fi decisă în funcție de opțiunile și solicitările candidaților.

Metodologia de admitere pentru candidații non-UE poate fi consultată aici.

Date importante pentru sesiunea iulie 2016: