Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Admiterea la studii univesitare de master 2018

Admiterea la studii univesitare de master 2018

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2017

Numărul de locuri estimat pentru Sesiunea Iulie 2018 este afișat în următorul tabel iar programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt.

Domeniul

cf. H.G. 580/2014

Program de studii Număr locuri
buget taxă
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 28 14
2 Inginerie Structurală 28 10
3 Ingineria Clădirilor 28 10
4 Inginerie Geotehnică 28 10
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 28 11
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 28 14
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 28 10
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 30 14
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 28 14
10 Ingineria Instalaţiilor 28 10
11 Antreprenoriat imobiliar 28 14
Total general 310 131
Cetățeni de etnie rroma 12  

 

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2017