Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Admiterea la studii universitare de master 2019

Admiterea la studii universitare de master 2019

Admiterea în cadrul Facultății de Construcții și Instalații Iași se desfășoară în două sesiuni:


CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2019


DISTRIBUȚIA LOCURILOR PE PROGRAME DE STUDII

Distribuția locurilor pe programele de studii de master este afișată în următorul tabel. Programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt.

Domeniul, cf.

H.G. 318/2019

Program de studii Număr locuri
buget romi taxă total
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 21   10 31
2 Inginerie Structurală 21   10 31
3 Ingineria Clădirilor 21   10 31
4 Inginerie Geotehnică 21   10 31
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 21   10 31
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 21   10 31
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 20 1 10 31
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 21   10 31
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 21   10 31
10 Instalaţii pentru Construcții 21   10 31
11 Antreprenoriat imobiliar 21   10 31
Total general 230 1 110 341

*Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) sunt alocate 10 locuri de la buget (7 cu bursă și 3 fără bursă, fără taxă). Pentru aceștia repartiția locurilor este următoarea:

Nr. crt.

Domeniul, cf.

H.G. 318/2019

Program de studii

Număr locuri

categoria ”români de pretutindeni”

cu bursă fără bursă, fără taxă total
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 1   1
2 Inginerie Structurală 1   1
3 Ingineria Clădirilor 1   1
4 Inginerie Geotehnică 1   1
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 1   1
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 1   1
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 0 1 1
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 0 1 1
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 0 1 1
10 Instalaţii pentru Construcții 1   1
11 Antreprenoriat imobiliar 0   1
Total general 7 3 10

Admitere online: www.admitere2019-master.tuiasi.ro.

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro.Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-70-1446.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre.


SELECŢIA CANDIDAŢILOR              

Selecţia candidaţilor se va face pe baza mediei de admitere ce se va calcula astfel:

MA = 0,5 ML + 0,5 MC, unde

Menţiuni referitoare la verificarea cunoştinţelor:


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE


TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare de 25 RON se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) la învăţământ universitar de master este de 2900 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2019 şi 50% în ianuarie 2020).


CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Pentru sesiunea septembrie, vor fi scoase la concurs locurile rămase libere după sesiunea din luna iulie. 

Admitere online: www.admitere2019-master.septembrie.tuiasi.ro (va fi disponibil începând cu prima zi de înscriere)

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro. Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-70-1446.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre (inactiv/neactualizat, deocamdată).


Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2018

Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2017