Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Admiterea la studii universitare de master 2019

Admiterea la studii universitare de master 2019

Admiterea în cadrul Facultății de Construcții și Instalații Iași se desfășoară în două sesiuni:

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2019

Distribuția locurilor pe programele de studii de master este afișată în următorul tabel. Programele de învățământ pot fi consultate aiciNumărul de locuri este estimat în funcție de situația din anul anterior

Nr. crt.

Domeniul, cf.

H.G.158/2018

Program de studii Număr locuri
buget domenii prioritare romi taxă total
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 22 3   10 35
2 Inginerie Structurală 22 3   10 35
3 Ingineria Clădirilor 22 3   10 35
4 Inginerie Geotehnică 23 3   10 35
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 22 3   10 35
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 22 3 1 10 36
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 22 3   10 35
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 27 3   10 40
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 22 3   10 35
10 Instalaţii pentru Construcții 22 3   10 36
11 Antreprenoriat imobiliar 22 3   10 36
Total general 248 33 1 110 392

*Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) s-au alocat 6 de locuri de la buget (1 cu bursă și 5 fără bursă). Numărul de locuri este estimat în funcție de situația din anul anterior

Admitere online: www.admitere2019-master.septembrie.tuiasi.ro (va fi disponibil începând cu prima zi de înscriere)

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro.Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-70-1446.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre (inactiv/neactualizat, deocamdată).

 

SELECŢIA CANDIDAŢILOR              

Selecţia candidaţilor se va face pe baza mediei de admitere ce se va calcula astfel:

MA = 0,5 ML + 0,5 MC, unde

Menţiuni referitoare la verificarea cunoştinţelor:

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

TAXE, estimate

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare de 25 RON se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi.

Taxa de şcolarizare la învăţământ universitar de master este de 2900 RON/an.

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Pentru sesiunea septembrie, vor fi scoase la concurs locurile rămase libere după sesiunea din luna iulie. 

Admitere online: www.admitere2019-master.septembrie.tuiasi.ro (va fi disponibil începând cu prima zi de înscriere)

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro. Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-70-1446.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre (inactiv/neactualizat, deocamdată).

 

Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2018

Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2017