Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Admiterea la studii universitare de master 2019

Admiterea la studii universitare de master 2019

Admiterea în cadrul Facultății de Construcții și Instalații Iași se desfășoară în două sesiuni:


REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Pentru rezultatele sesiunii de toamnă, vă rugăm să consultați:

În cazul în care nu ați depus încă actele în original, vă rugăm să o faceți conform calendarului de mai jos (până pe 23 septembrie 2019).

Atenție! Listele se vor actualiza periodic, în funcție de schimbările apărute (de exemplu, retrageri). Rezultatele finale - 23 septembrie 2019.


CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Pentru sesiunea septembrie, sunt scoase la concurs locurile rămase libere după sesiunea din luna iulie. 

Admitere online: www.admitere2019-master.septembrie.tuiasi.ro

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro. Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-70-1446.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre


DISTRIBUȚIA LOCURILOR PE PROGRAME DE STUDII, SEPTEMBRIE 2019

În urma Sesiunii de Admitere din luna iulie, distribuția locurilor pe programele de studii de master este afișată în următorul tabel. Programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt.

Domeniul, cf.

H.G. 318/2019

Program de studii Număr locuri ocupate Număr locuri scoase la concurs
buget taxă buget romi taxă total
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 10 0 48 1 97 146
2 Inginerie Structurală 8 1
3 Inginerie Geotehnică 14 1
4 Inginerie Structurală - în limba engleză 10 0
5 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 6 4
6 Evaluare şi Administrare Imobiliară 8 1
7-11 Celelalte programe de master (activate) 126 6 - -
total 182 13 48 1 97 146

Notă: Numărul de locuri deja ocupate pentru programele de studii de master este prezentat în rezultatele concursului de admitere, actualizat conform site-ului centralizat al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași. În principu, pentru a fi activat, un program de studiu de master necesită minimum 15 studenți înscriși pe locurile bugetate. O altă condiție este de a avea, pe ansamblul programelor de studii de master active ale Facultății, o medie de minimum 22 de studenți înscriși pe locurile bugetate pe fiecare program de studiu activ.


Interviul domnului Decan la BZI

Pe 26 august 2019, domnul Decan al Facultății de Construcții și Instalații din Iași, conf.dr.ing. Vasilică Ciocan, a fost invitat la un interviu la Bună Ziua Iași Live.

Vă rugăm să urmăriți acest interviu deosebit de important pentru această perioadă de admitere, la adresa: https://live.bzi.ro/vasilica-ciocan-26-08-2019-1353.


REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2019

NOTĂ GENERALĂ: TOȚI CANDIDAȚII AU FOST DECLARAȚI ADMIȘI LA OPȚIUNEA 1.

Pentru rezultatele sesiunii de vară, vă rugăm să consultați și:

În cazul în care nu ați depus încă actele în original, vă rugăm să o faceți conform calendarului de mai jos.

Atenție! Listele se vor actualiza periodic, în funcție de schimbările apărute (de exemplu, retrageri).


CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2019


DISTRIBUȚIA LOCURILOR PE PROGRAME DE STUDII, IULIE 2019

Distribuția locurilor pe programele de studii de master este afișată în următorul tabel. Programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt.

Domeniul, cf.

H.G. 318/2019

Program de studii Număr locuri
buget romi taxă total
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 21   10 31
2 Inginerie Structurală 21   10 31
3 Ingineria Clădirilor 21   10 31
4 Inginerie Geotehnică 21   10 31
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 21   10 31
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 21   10 31
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 20 1 10 31
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 21   10 31
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 21   10 31
10 Instalaţii pentru Construcții 21   10 31
11 Antreprenoriat imobiliar 21   10 31
Total general 230 1 110 341

*Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) sunt alocate 10 locuri de la buget (7 cu bursă și 3 fără bursă, fără taxă). Pentru aceștia repartiția locurilor este următoarea:

Nr. crt.

Domeniul, cf.

H.G. 318/2019

Program de studii

Număr locuri

categoria ”români de pretutindeni”

cu bursă fără bursă, fără taxă total
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 1   1
2 Inginerie Structurală 1   1
3 Ingineria Clădirilor 1   1
4 Inginerie Geotehnică 1   1
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 1   1
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 1   1
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 0 1 1
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 0 1 1
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 0 1 1
10 Instalaţii pentru Construcții 1   1
11 Antreprenoriat imobiliar 0   1
Total general 7 3 10

Admitere online: www.admitere2019-master.tuiasi.ro.

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro.Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-70-1446.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre.


SELECŢIA CANDIDAŢILOR              

Selecţia candidaţilor se va face pe baza mediei de admitere ce se va calcula astfel:

MA = 0,5 ML + 0,5 MC, unde

Menţiuni referitoare la verificarea cunoştinţelor:


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE


TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare de 25 RON se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) la învăţământ universitar de master este de 2900 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2019 şi 50% în ianuarie 2020).


Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2018

Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2017