Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Admiterea la studii universitare de master 2018

Admiterea la studii universitare de master 2018

În urma susținerii Sesiunii de Admitere Iulie 2018 la programele universitare de master se publică

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

Notă. Candidații declarați admiși sunt obligați să aducă actele orginale (dacă este cazul) până la data de 27 iulie 2018 la Secretariatul Facultății de Construcții și Instalații.

 

Admitere online: www.admitere2018-master.tuiasi.ro

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2018

Distribuția locurilor pe programele de studii de master este afișată în următorul tabel. Programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt.

Domeniul, cf.

H.G.158/2018

Program de studii Număr locuri
buget domenii prioritare romi taxă total
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 22 3   10 35
2 Inginerie Structurală 22 3   10 35
3 Ingineria Clădirilor 22 3   10 35
4 Inginerie Geotehnică 22 3   10 35
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 22 3   10 35
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 22 3 1 10 36
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 22 3   10 35
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 27 3   10 40
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 22 3   10 35
10 Instalaţii pentru Construcții 23 3   10 36
11 Antreprenoriat imobiliar 22 3   10 36
Total general 248 33 1 110 392

*Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) s-au alocat 6 de locuri de la buget (1 cu bursă și 5 fără bursă).

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

SELECŢIA CANDIDAŢILOR              

Selecţia candidaţilor se va face pe baza mediei de admitere ce se va calcula astfel:

MA = 0,5 ML + 0,5 MC, unde

Menţiuni referitoare la verificarea cunoştinţelor:

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare de 25 RON se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi.

Taxa de şcolarizare la învăţământ universitar de master este de 2900 RON/an.

Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2017