Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Admiterea la studii universitare de master 2018

Admiterea la studii universitare de master 2018

REZULTATE - SEPTEMBRIE 2018

În urma susținerii Sesiunii de Admitere Septembrie 2018 la programele universitare de master se publică

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

NotăÎn atenția candidaților la programele universitare de master RCSC și EAI.
Deoarece nu s-a întrunit numărul minim de candidați necesar pentru funcționarea celor două programe, se va face redistribuirea candidaților conform opțiunii a doua din cererea de înscriere la admitere.
Pentru că sunt unii candidați la programele RCSC sau EAI cu o singură opțiune, aceștia trebuie să completeze dosarul și cu a doua opțiune până luni, 17 septembrie 2018, orele 14.00 la Secretariatul Facultății de Construcții și Instalații.

Notă. Candidații declarați admiși sunt obligați să aducă actele orginale (dacă este cazul) până la data de 20 septembrie 2018, orele 12, la Secretariatul Facultății de Construcții și Instalații.


+ arhivă 2018:

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Admitere online: www.admitere2018-master.septembrie.tuiasi.ro

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro

SELECŢIA CANDIDAŢILOR              

Selecţia candidaţilor se va face pe baza mediei de admitere ce se va calcula astfel:

MA = 0,5 ML + 0,5 MC, unde

Menţiuni referitoare la verificarea cunoştinţelor:

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare de 25 RON se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi.

Taxa de şcolarizare la învăţământ universitar de master este de 2900 RON/an.

 

În urma susținerii Sesiunii de Admitere Iulie 2018 la programele universitare de master se publică

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018

Notă. Candidații declarați admiși sunt obligați să aducă actele orginale (dacă este cazul) până la data de 27 iulie 2018 la Secretariatul Facultății de Construcții și Instalații.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SESIUNEA IULIE 2018

Distribuția locurilor pe programele de studii de master este afișată în următorul tabel. Programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt.

Domeniul, cf.

H.G.158/2018

Program de studii Număr locuri
buget domenii prioritare romi taxă total
1 Inginerie Civilă şi Instalaţii Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 22 3   10 35
2 Inginerie Structurală 22 3   10 35
3 Ingineria Clădirilor 22 3   10 35
4 Inginerie Geotehnică 23 3   10 35
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 22 3   10 35
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 22 3 1 10 36
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 22 3   10 35
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 27 3   10 40
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară 22 3   10 35
10 Instalaţii pentru Construcții 22 3   10 36
11 Antreprenoriat imobiliar 22 3   10 36
Total general 248 33 1 110 392

*Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) s-au alocat 6 de locuri de la buget (1 cu bursă și 5 fără bursă).

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/

Email: admitere.fci@tuiasi.ro

 

Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2017