Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Studii universitare de licență. Admitere

Studii universitare de licență. Admitere

Notă din data de 19.9.2017 orele 16.46: Toți candidații care au confirmat au fost admiși. Pentru studenții admiși pe locurile cu taxă dar care au dreptul de a studia la buget s-a făcut transferul pe locurile la buget. În acest moment se așteaptă repartizarea unor locuri suplimentare la buget. De aceea afișarea rezultatelor finale s-a amânat pentru 20.9.2017. Candidații care au solicitat cazare sunt rugați să verifice dacă apar pe LISTELE DE CAZARE la LISTELE FINALE AN I.

Începând cu miercuri, 20 septembrie 2017, orele 18, urmăriți

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

ATENȚIE! Pentru candidații declarați admiși mai sunt de parcurs următoarele etape:

Pentru alte informații vă rugăm să apelați Secretariatul Facultății, (sectiunea Despre FCI/Organizare/Secretariatul Facultății din site) sau să veniți direct la acesta

 

Alte precizări

Vă rugăm să consultați PREZENTAREA FACULTĂȚII pentru a descoperi secretele vieții de student !

Pliantul admiterii vă prezintă o imagine globală asupra facilităților oferite de facultatea noastră și a posibilităților de angajare a inginerului contructor.

Socializați online pe http://voifiinginerconstructor.ro/ și https://www.facebook.com/cetuiasi/

 

CRITERII DE ADMITERE

Admiterea la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi se face pe baza de concurs de dosare, criteriul de departajare constituindu-l  media de la bacalaureat. Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute la olimpiadele naţionale şi internaţionale pot fi admişi fără concurs dacă se află nominalizaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale (ce va fi afişată de acest minister).

Candidații pot opta pentru secția cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

NOTĂ. Puteți opta și pentru înscrierea online.

Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:

 

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă este de 100 RON, indiferent pentru câte specializări și în ce ordine se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 25 RON și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) este în valoare de 2400 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2017 şi 50% în ianuarie 2018).

 

NOTĂ. Candidații din Republica Moldova și Ucraina, dispun de cazare gratuită pentru o noapte (în perioada 27-31 iulie) în căminele Universității, în vederea depunerii actelor în original la examenul de admitere. De asemenea, aceștia beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere, conform EDUMANAGER. ​

Pentru informații din anul anterior, vă rugăm să consultați Pagina admiterii 2016 la studii universitare de licență.

 

 

 

Arhivă:

 

Sesiunea septembrie 2017:

În primă instanță, apelați

ÎNSCRIERE ONLINE, SEPTEMBRIE 2017

apoi aduceți actele la comisie în sala 0.4 Corp R, de luni până vineri între 9-14, în perioada 11-15 septembrie 2017.

Telefonul admiterii (zilnic 9-13): 0232-237-738Email: admitere.fci@tuiasi.ro

 

Calendarul admiterii Sesiunea septembrie 2017

Numărul de locuri scoase la concurs pentru Sesiunea de admitere la studii universitare de licență, Septembrie 2017:

Domeniul de licenţă cf. H.G. 615/2017

Număr de locuri la buget

Număr de locuri la taxă
Inginerie Civilă 29 376
Ingineria Instalațiilor 14 28
total 43 404

Notă: Există posibilitatea majorării numărul de locuri de la buget.

Telefonul admiterii (zilnic 9-13): 0232-237-738Email: admitere.fci@tuiasi.ro

 

Sesiunea iulie 2017:

Informații preliminare. Calendarul admiterii Sesiunea iulie 2017

- înscrierea candidaților: 10.07.2017 - 28.07.2017; zilnic: 8-16, sâmbăta și duminica: 9-12;

- repartizarea candidaților în funcție de medii și opțiuni, afișarea rezultatelor: 31.07.2017

- termenul limită pentru depunerea actelor în original este 7.09.2017, după următorul program:

- 8 septembrie 2017, afișarea rezultatelor finale pentru sesiunea iulie.

- testul la limba engleză - 25 septembrie 2017 orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș). Admitanții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității.

Numărul total de locuri (sesiunea iulie plus sesiunea septembrie):

Domeniul de licenţă cf. H.G. 580/2014

Număr de locuri la buget

Număr de locuri la taxă
Inginerie Civilă 210 400
Ingineria Instalațiilor 57 32
total 267 432

Pentru cetățeni provenind din Moldova, Ucraina și Gecia, facultății noastre îi sunt repartizate următoare locuri (cu precizarea că locurile neocupate de la alte facultăți vor fi redistribuite pentru facultatea noastră, în cazul unui număr mai mare de înscriși decât numărul de locuri alocate inițial):

Domeniul de licenţă 

Țara

Număr de total de

locuri la buget

din care locuri

cu bursă

din care locuri

fără bursă, fără taxă 

Inginerie Civilă Grecia 1   1
  Moldova 20 10 10
  Ucraina 1 1  
Ingineria Instalațiilor Moldova 10 2 8
  Ucraina 1 1  
total   33 14 19

 

În sesiunea iulie 2017, înscrierea se face și virtual, on-line, urmând ca dosarul fizic (cu acte) să fie adus până pe 28 iulie 2017. Candidatul are posibilitatea optării pentru oricare din facultățile și specializările din Universitatea noastră.

Detalii legate de aceste aspecte sunt disponibile și la următoarele adrese:

 

Actualizare, 31 iulie 2017. Perioada de înscriere la Admitere la studii universitare de licență, Sesiunea iulie 2017, s-a încheiat. Urmați

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017

Candidații declarați admiși care nu au actele originale (diploma/adeverința și foaia matricolă) la dosar, sunt rugați să aducă originalele la facultatea unde au depus dosarul. Cei care au depus dosarele la facultatea noastră, sunt așteptați după următorul program:

 

Actualizare, 8 septembrie 2017. Admiterea la studii universitare de licență, Sesiunea iulie 2017, s-a încheiat. Urmați

REZULTATELE FINALE CONCURSULUI DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017