Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Informații despre admiterea la studii universitare de licență 2016

Informații despre admiterea la studii universitare de licență 2016

Informaţii privind numărul de locuri:

Domeniul de licenţă

cf. H.G. 580/2014

Buget

ocupate/total

Taxă

ocupate/total

Inginerie Civilă 217/228 39/90
Ingineria Instalațiilor 41/60 8/16
total 258/288 47/106

23 septembrie 2016. TESTUL la limba engleză este reglementat conform următorului ANUNȚ.

Actualizare la 22 septembrie 2016REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2016

ATENȚIE! Cazarea candidaților admiși în sesiunile iulie și septembrie 2016 la studiile universitare de licență se va face pe 22.09.2016 orele 8.00 (și nu pe 20.09.2016, cum a fost anunțat inițial).

18 septembrie 2016: REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2016

Actualizare la 3 septembrie 2016 REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE IULIE 2016.

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII DE LICENȚĂ

Sesiunea septembrie 2016:

- înscrierea candidaților: 05.09.2016 - 18.09.2016; zilnic: 9-14, sâmbăta și duminica: 9-12;

- afișarea rezultatelor 18.09.2016

- termenul limită pentru depunerea actelor în original și de plată a taxei de înmatriculare de 25 lei este 19.09.2016, orele 14.00

- afișarea rezultatelor finale 20.09.2016

- cazarea candidaților admiși, 22.09.2016 (și nu pe 20.09.2016, cum a fost anunțat inițial)

- testul la limba engleză - 26 septembrie 2016 orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș).

 

Pliantul admiterii vă prezintă o imagine globală asupra facilităților oferite de facultatea noastră și a posibilităților de angajare a inginerului contructor.

Socializați online pe http://voifiinginerconstructor.ro/ și https://www.facebook.com/cetuiasi/

Telefonul admiterii (zilnic 8-20): 0232 701 463 | 0741 204 008. Email: admitere.fci@tuiasi.ro

Sesiunea iulie 2016:

- înscrierea candidaților: 18.07.2016 - 30.07.2016; zilnic: 8-16, sâmbăta și duminica: 9-12;

- afișarea rezultatelor 31.07.2016

- termenul limită pentru depunerea actelor în original și de plată a taxei de înmatriculare de 25 lei este 03.09.2016, după următorul program:

- testul la limba engleză - 26 septembrie 2016 orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș).

 

Informaţii privind numărul de locuri:

Domeniul de licenţă cf. H.G. 580/2014

Număr de locuri la buget

Număr de locuri la taxă
Inginerie Civilă 228 90
Ingineria Instalațiilor 60 16
total 288 106

 

CRITERII DE ADMITEREPliant

Admiterea la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi se face pe baza de concurs de dosare, criteriul de departajare constituindu-l  media de la bacalaureat. Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute la olimpiadele naţionale şi internaţionale pot fi admişi fără concurs dacă se află nominalizaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale (ce va fi afişată de acest minister).

Candidații pot opta pentru secția cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

NOTĂ. Puteți opta și pentru înscrierea online la www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta/2016/admitere-online

Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

Informaţii suplimentare privind admiterea cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, statelor din Spațiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se regăsesc aici.

 

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă este de 100 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 25 RON. Taxa de şcolarizare este în valoare de 2400 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2016 şi 50% în ianuarie 2017).

 

NOTĂ. Locurile de admitere la studii universitare de licență 2016 pentru cetățeni din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora, cu bacalaureat în afara României:

Dosarele se depun până la data de 31 iulie a.c. (data poștei), la sediile misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților sau la Registratura MENCS (excepție făcând statele în care Comisia mixtă MENCS - MAE își desfășoară activitatea).

Pentru Republica Moldova, Ucraina, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia și Ungaria, dosarele vor fi depuse la Comisia mixtă MENCS-MAE, conform graficului Graficul activităților Comisiei Mixte MENCS - MAE și ale misiunilor diplomatice.