Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Practice stages

Practice stages

In order to fulfill the summer practice stage requirements, the students should use the next files (in Romanian)

- ANUNȚUL privind programul instruirii studenților (pag.1)
- Repartizarea grupelor pentru practică (pags. 2 și 3) 
- Adeverințe tip (pag. 4)
- Programa Analitică an I (pag. 5)
- Convențiile de practică (pags. 6 și 7).