Obiectivul general

Obiectivul prezentei propuneri de cercetare complexă este acela de a dezvolta soluţii inovatoare de reutilizare a tuturor componentelor provenite din anvelopele uzate în aplicaţii moderne, de înaltă calitate în domeniul construcţiilor, cu impact minim asupra mediului înconjurător.

Domeniul construcţiilor este cel mai mare utilizator de materiale, iar betonul este cel mai folosit material structural. Betonul este un material cu comportare casantă la compresiune (excepţie făcând situaţia în care acesta este confinat corespunzător) şi cu proprietăţi scăzute la întindere, motiv pentru care acesta este armat, de regulă, cu bare sau cu fibre din oţel.

Ideea de bază de la care a demarat prezenta propunere de cercetare a fost aceea că un beton cu adaos de granule din cauciuc, confinat poate fi utilizat la realizarea unor elemente şi structuri cu deformabilitate superioară. De asemenea, s-a considerat faptul că şi fibrele metalice, dar şi cele textile pot fi utilizate pentru armarea betonului în scopul controlului fisurării din contracţie.

Toate componentele provenite din anvelopele uzate (cauciuc, cabluri şi sârmă de oţel de înaltă rezistenţă, ţesături textile cu rezistență mare) sunt materiale de o calitate superioară şi merită să fie reutilizate în funcţie de relevanţa proprietăţilor pe care le au.

Principalele obiective ştiinţifice şi tehnologice vor fi următoarele:

  • dezvoltarea unor noi materiale de construcţii precum betonul cu adaos de granule din cauciuc, confinat şi noi tipuri de armături;
  • dezvoltarea unor elemente structurale din beton armat cu deformabilitate superioară pentru construcţia elementelor portante ale podurilor şi a sistemelor de izolare a bazei în aplicaţii în domeniul vibraţiilor şi a ingineriei seismice;
  • dezvoltarea unor reţete de beton utilizând fibre metalice reciclate din anvelope, care pot fi valorificate în diferite aplicaţii precum pardoseli flotante, planşee cu dală flotantă, elemente prefabricate din beton, beton autocompactant sau şape autonivelante;
  • dezvoltarea unor reţete de beton utilizând fibre polimerice reciclate din anvelope în scopul controlului fisurării betonului;
  • dezvoltarea unor aplicaţii inovatoare, bazate pe utilizarea în diverse combinaţii, a produselor auxiliare provenite din componentele anvelopelor reciclate în reţetele de beton;
  • desfăşurarea de proiecte demonstrative prin implementarea materialelor/ aplicaţiilor dezvoltate;
  • dezvoltarea şi implementarea protocoalelor standardizate de LCA/LCCA la protecția mediului.