Rolul partenerului român


WP1. Studii preliminare

Se vor realiza modelări numerice bazate pe analiza cu elemente finite în scopul stabilirii proprietăţilor necesare betonului cu adaos de granule de cauciuc în vederea utilizării acestuia în diferite aplicaţii, dar în special pentru elemente structurale care necesită proprietăţi superioare de deformabilitate. În final vor fi selectate reţetele de material care se vor utiliza la realizarea în continuare a obiectivelor proiectului. În cadrul unui studiu teoretic iniţial se vor identifica elementele necesare pentru evaluare pe ciclul de viaţă şi parametrii implicaţi pentru analizele de tip LCA/LCCA.


WP2. Beton confinat cu adaos de granule din cauciuc pentru elemente cu deformabilitate ridicată

Pe baza proprietăţilor fizico-mecanice necesare, stabilite prin simulare numerică în cadrul WP1, se vor propune noi tipuri de armături şi reţete modificate de beton. Scopul propus este de a elabora reţete de beton prin înlocuirea parţială, în diferite procente, atât a agregatului grosier, cât şi a agregatului fin cu granule din cauciuc provenite din reciclarea şi procesarea anvelopelor uzate. În urma stabilirii acestor reţete vor fi efectuate încercări experimentale conform metodologiilor actuale de testare a betonului întărit pentru a se determina proprietăţile fizico-mecanice de bază (modulul de elasticitate, rezistenţa la compresiune, rezistenţa la încovoiere, rezistenţa la întindere prin despicare şi densitatea). De asemenea, se va stabili curba caracteristică completă (tensiune-deformație specifică) pentru reţetele de beton cu adaosuri de granule din cauciuc.

Se va realiza prelucrarea statistică a rezultatelor experimentale în scopul selectării rețetei optime de beton, în concordanță cu obiectivele proiectului, pentru realizarea de elemente structurale, structuri şi proiecte demonstrative. Se vor efectua apoi încercări de laborator pe epruvete standard, pe elemente portante şi testări ale modelelor structurale la diferite scări.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi va studia comportarea la acţiunea seismică a unor modele de structuri în cadre realizate din beton armat cu adaosuri de granule de cauciuc cu ajutorul platformei seismice din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii. Vor fi astfel propuse soluţii de proiectare a elementelor structurale cu deformabilitate superioară şi a sistemelor de izolare a bazei la acţiunea seismică.


WP5. Proiecte demonstrative şi evaluări de tip LCA/LCCA

Se vor analiza impactul asupra mediului înconjurător pe ciclul de viaţă şi costurile implicate atât în procesarea produselor auxiliare provenite din anvelopele uzate, cât şi pentru realizarea elementelor structurale şi a proiectelor demonstrative bazate pe utilizarea betoanelor cu adaos de granule din cauciuc sau beton armat cu fibre metalice reciclate.


WP6. Diseminarea şi managementul rezultatelor obținute în cadrul proiectului

Rezultatele studiilor efectuate în cadrul pachetelor de lucru ale proiectului vor fi prezentate la seminarii industriale, conferinţe şi întâlniri de lucru ale comitetelor şi asociaţiilor din domeniul Ingineriei Civile.


WP7. Managementul proiectului

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi va contribui la realizarea rapoartelor periodice privind managementul proiectului.